Svatobořice

V době druhé světové války se zde nacházel internační tábor, ve kterém byli shromažďováni rodinní příslušníci osob, které uprchly před nacismem nebo bojovaly v zahraniční armádě, tedy osoby z tzv. E – akce (Emigration Aktion).[1] První transport vězňů sem dorazil 17. září 1942. Přechodně zde byli internováni i lidé židovského původu z rasových nebo politických důvodů a osiřelé děti obětí nacismu z internačního tábora v Praze na Jenerálce. Tábor byl obehnán vysokým plotem s ostnatým drátem a několika kulometnými věžemi. Průměrně se v táboře nacházelo 1 200 osob a celkově jím pak prošlo na 3 500 osob. Celkem tu zahynulo 25 Čechů a 5 Němců, jejichž těla byla buď postoupena k pohřbení pozůstalým, nebo zpopelněna v krematoriu. 12. dubna 1945, ještě před příchodem Rudé armády, došlo k likvidaci tábora. Většina, cca 550 osob, byla tehdy propuštěna na svobodu. Dalších asi 250 vězňů převezlo gestapo nákladními automobily do Brna a odtud do tábora v Plané nad Lužnicí. Několik osob prý údajně uprchlo a skrylo se ve Svatobořicích a v blízkém Mistříně.[2]

 

Po válce sloužil tábor po jistý čas jako internační tábor pro Němce a české kolaboranty. Dnes se na tomto místě u areálu společnosti LARIA TREND, s.r. o. a silnice do Kyjova nachází několik drobných podniků a v horní části, kde byly umístěny kanceláře tábora, nyní stojí bytové domy.[3] Existenci tábora připomíná pomníček s nápisem: „1942 – 1945 V TĚCHTO MÍSTECH BYL V LETECH NACISTICKÉ POROBY NAŠICH NÁRODŮ INTERNAČNÍ TÁBOR NEZAPOMENEME.“[4]

 

Jana Havlínová, 2011

 

 

 

GPS souřadnice lokality:   48°59'30.390"N 17°6'4.760"E (Památník na upomínkuinternačního tábora)

01
02
03
04

Foto: MěÚ Kyjov, 2011

 

 

[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 169.

[2] Tamtéž, s. 170-171.

[3] Dotazník vyplněný referentem památkové péče MÚ Kyjov Mgr. Martinem Potůčkem 23. 2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[4] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=196208 (9.12.2011), nebo http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-hodonin/svatoborice-mistrin.html (9.12.2011). Viz též fotografie zaslané referentem památkové péče MÚ Kyjov Mgr. Martinem Potůčkem v příloze jeho dopisu Památníku Terezín z 23. 2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.