Mapa hrobů/táborů

 

Projekt „Za pomníčky“

Obsahem projektu je dokumentace stavu míst bývalých nacistických táborů a masových hrobů obětí nacismu na území dnešní České republiky a zmapování skutečnosti, zda jsou na těchto místech instalovány pomníčky/pamětní desky, které připomínají jejich existenci.

Průzkum lokalit neustále probíhá a web je průběžně doplňován novými zjištěnými skutečnostmi.

Snahou projektu je na jedné straně upozornit laickou veřejnost na dnes již méně známá místa utrpení obětí nacismu a prohloubit historické povědomí a vědomí obyvatel sledovaných lokalit. Na straně druhé by zjištěné skutečnosti měly sloužit nejen odborníkům zabývajícím se sledovaným tématem, vzpomínkovou kulturou a místy historické paměti, ale i pedagogům v regionech, kteří je mohou začlenit do výuky humanitních předmětů.