Počedělice

V obci se nachází hrob francouzského zajatce Pierre Flina, který byl na samotném konci války zastřelen při pochodu smrti.  [1]

Neoznačený hrob je udržován místními občany. [2]

Jan Kaňa, 2018

 

 

GPS souřadnice lokality: 50°22'14.5"N 13°53'09.6"E

dd

Foto: OÚ Počedělice (zasláno 2018)


[1] Dle publikace Památná místa a památky protifašistického boje v severočeském kraji byl zastřelen dokonce až 9. května 1945 (KRAMER, Jiří: Památná místa a památky protifašistického boje v severočeském kraji. Okresní výbor  Českého svazu protifašistických bojovníků v Ústí nad Labem, Ústí nad Labem 1987, s. 102). Dle zápisu z matriční knihy zemřelých je ovšem  9. květen datem pohřbu, k zabití mělo dojít o den dříve. (Fotografie zaslané Evou Smetanovou a Jiřím Novotným z Obecního úřadu Počedělice Památníku Terezín z 21. 11. 2018, fond Projekt  Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.)

[2] Email zaslaný Evou Smetanovou a Jiřím Novotným  z Obecního úřadu Počedělice Památníku Terezín z 21. 11. 2018, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.