Postoloprty

U Postoloprt (v době 2. světové války už mimo území Protektorátu)  se nacházel od roku 1943 do dubna 1945 tábor pro muže z tzv. smíšených manželství. Jednalo se o nežidovské manžele židovských žen, pocházející z českých zemí, a tzv. míšence. Tábor byl umístěn v bažantnici, kde se nacházelo 15 dřevěných baráků. Vystřídalo se zde 1 500 lidí, průměrně zde bylo najednou umístěno asi 1 200 osob.[1] Vězňové pracovali společně se sovětskými, francouzskými, anglickými, srbskými, italskými a dalšími zajatci na letišti v Žatci a po náletech jezdili odklízet trosky do mosteckých dolů a chemických závodů v Litvínově.[2]

11. května 2010 zde byl z iniciativy Petra Zemánka a Zdeňka Černého vztyčen kříž s pamětní tabulí na památku obětí let 1943 – 1945 (vedle tábora z doby 2. světové války připomíná kříž i události poválečné, kdy v levonické bažantnici došlo k vraždám postoloprtských Němců).[3]

Pavel Straka, 2011, 2015

 

GPS souřadnice lokality:   50°21'4.482"N, 13°40'19.256"E

 

01
Místo tábora
02
Kříž obětem
03
Kříž obětem

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 153, ZEMANOVÁ, Věra a PLACHÁ, Pavla. Tábory pro tzv. židovské míšence a nežidovské partnery ze smíšených manželství na českém území v době 2. světové války, In: “Nepřichází-li práce k Tobě...”. Různé podoby práce ve studiích a dokumentech. Kancelář pro oběti nacismu – Česko-německý fond budoucnosti, Praha 2003, s. 105 a 106 a SGALL, Petr: Zažil jsem toho dost.Nakladatelství Karolinum, Praha 2014, s. 36. Odborná literatura sice mluví o internaci mužů židovského náboženství, ale bývalí vězni (vedle Petra Sgalla i JUNG, Richard: Hagibor a Postoloprty, uveřejněno http://www.richardjung.cz/index.asp?menu=561 (17.202015) a Evžen Basch, uveřejněno http://www.pametnaroda.cz/story/basch-evzen-1925-2917 (17.8.2015)) hovoří pouze o nežidovských partnerech židovských žen a tzv. židovských míšencích.

[2] http://www.postoloprty.advice.cz/mesto-a-okoli/ocima-deti/ocima-deti-5.html (11.10.2011) a JUNG, Richard: Hagibor a Postoloprty, uveřejněno http://www.richardjung.cz/index.asp?menu=561 (17.8.2015)

[3] Fotografie Postoloprty - kříž 1 až 4 pořízené Pavlem Strakou 8. 11. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín a http://postoloprty.farnost.cz/blog/vztyceni-krize-v-levonicke-bazantnici/ (11.10.2011).