Štěpánov

Od prvního do dvacátého září 1939 se v obci Štěpánov nacházel internační tábor pro osoby zatčené v rámci tzv. Akce Albrecht I. [1] Přibližně tři sta vězňů [2] bylo drženo ve skladištích bývalých železáren, přespávalo se pouze na slámě. [3] Vězněni zde byli muži z Olomoucka a blízkých okresů, kteří byli označeni za nepřátele nacistického Německa. Odtud byli následně odváženi do různých věznic a do koncentračních táborů, a to do Dachau, [4] Buchenwaldu a Auschwitz. [5]

O rok dříve byl na stejném místě internační tábor pro prominentní členy Sudetoněmecké strany, kteří vystupovali proti Československu. V letech 1945 až 1946 se areál proměnil v internační tábor pro německé obyvatelstvo. [6]

Od roku 1986 by se na místě měla nacházet pamětní deska připomínající existenci tábora. [7]

Jan Kaňa, 2019

 


GPS souřadnice lokality: 49°40'23.0" N, 17°13'14.7" E

 


[1] Dle údajů na internetových stránkách Štěpánova (dostupné z: https://www.stepanov.cz/historie [11.02.2019]) a z obecní kroniky (dostupné z: https://www.stepanov.cz/file.php?nid=1512&oid=4638192, s. 162. [11.02.2019]) tábor existoval od 1. září, dle (BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 179.) existoval od srpna do 20. září. Lze se setkat i s méně pravděpodobným údajem o době trvání tábora od 15. března do 28. září (Srvn. Sechste Verordnung zur Durchführung des Bundesentschädigungsgesetzes: 6. DV-BEG, dostupné z: https://www.gesetze-im-internet.de/begdv_6/BJNR002330967.html)(11.02.2019).

[2] Jinde uváděno 204 vězňů. (Srov. s https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/za-zdmi-stepanovskych-zelezaren-trpely-stovky-lidi-20180506.html) (11.02.2019).

[3] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 179.

[4] Kronika obce Štěpánova, Dostupné z: https://www.stepanov.cz/file.php?nid=1512&oid=4638192, s. 162-168.

[5] https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/za-zdmi-stepanovskych-zelezaren-trpely-stovky-lidi-20180506.html (11.02.2019).

[6] https://www.stepanov.cz/historie (11.02.2019).

[7] https://olomoucky.denik.cz/zpravy_region/za-zdmi-stepanovskych-zelezaren-trpely-stovky-lidi-20180506.html (11.02.2019).