Hanušovice

V Hanušovicích bylo od roku 1941,[1] dle jiného zdroje od roku 1942,[2] v barácích na pozemku přádelny lnu firmy Oberleither[3] (po válce podnik Moravolen)[4] vězněno 200 až 250 polských Židovek, které zde ve jmenované přádelně pracovaly. Jednalo se o pobočku KT Gross-Rosen. 18. března 1944 byl tábor přemístěn do firmy J. A. Kluge v Horním Starém Městě u Trutnova.[5] Mezinárodní pátrací služba ovšem uvedla jako dobu zrušení tábora červen 1944.[6] Dle jiného zdroje s odkazem na výpovědi dvou pamětnic, které táborem prošly, došlo údajně ke zrušení tábora v létě 1943, kdy 150 vězeňkyň bylo po 50 rozděleno do táborů v Poříčí, Bernarticích a Horním Starém Městě.[7]

V současné době tábor není žádným způsobem připomínán a místo je zarostlé travou.[8]

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality:  50°04'50.2"N 16°55'46.2"E 

 

01
02
03

Foto: Václav Jokl, Hanušovice, 2011

 [1] BUBENÍČKOVÁ - Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 128.

[2] E-mail Václava Jokla zaslaný Památníku Terezín z 24. 4. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[3] BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 128.

[4] E-mail Václava Jokla zaslaný Památníku Terezín z 24. 4. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[5] BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 128.

[6] KRYL, Miroslav - CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 24.

[7] Tamtéž a poznámka č. 40 na s. 87 s odkazem na sbírku vzpomínek Památníku Terezín, inv. číslo 1872 a 1876.

[8] E-mail Václava Jokla zaslaný Památníku Terezín z 24. 4. 2011 a fotografie Václava Jokla zaslané elektronicky Památníku Terezín z 27. 7. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.