Hořenec

V Hořenci, který přináleží k obci Nezabylice v okrese Chomutov (do roku 1992 byl používán i název Hořenice), byly na bývalém židovském hřbitově poničeném  nacisty pohřbeny oběti pochodu smrti. Byl zde též vybudován památník.[1] Ten byl původně opatřen kovovou rudou pěticípou hvězdou, která však byla později sejmuta.[2]

Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality:  50°27'32.328"N 13°48'30.059"E (zatím nepotvrzeno městským úřadem)

 

01
Roh hřbitova obětí
02
Celkový pohled na hřbitov (pomník obětí uprostřed)
03
05
06
07
04

Foto 1-2: z archivu Jiřího Fiedlera (1982)

Foto 3-7: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011

 


[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Ho%C5%99enec_%28Nezabylice%29 (k 20. 9. 2011).

[2] Sdělení Jiřího Fiedlera z Židovského muzea v Praze v e-mailu z 25. 8. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále Fotografie Hořenec 1 až 5 pořízené Pavlem Strakou 15. 11. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.