Hodonín u Kunštátu

V srpnu roku 1940 byl v Hodoníně u Kunštátu zřízen kárný pracovní tábor, který se začátkem roku 1942 změnil na tábor sběrný. V kárném pracovním táboře i sběrném táboře bylo internováno 1032 mužů, kteří byli dle tehdejší terminologie považováni za „práce se štítící“ či „asociální“. Pouze 167 těchto mužů bylo v táborové evidenci označeno písmenem C jako „cikáni“. Počátkem srpna 1942 byl tábor přeměněn na tzv. cikánský tábor. [1]


Tábor se nacházel na okraji lesíku Ubčina asi 700 m od Hodonína. [2] V tzv. cikánském táboře bylo vězněno postupně přibližně 1 396 Romů[3] Ačkoliv kapacita ubikací byla koncipována původně pro 200 až 300 lidí, neustále byla překračována. [4] Internaci v přeplněném hodonínském táboře nepřežilo 207 lidí, z toho 194 zahynulo přímo v táboře. Mrtví byli pohřbíváni nejprve na hřbitově v Černovicích (73 vězňů), následně na táborovém provizorním pohřebišti (121 vězňů), které bylo k tomuto zřízeno a využíváno od 13. ledna 1943 do srpna téhož roku. [5] 21. srpna 1943 byla většina vězněných přes Brno transportována do koncentračního a vyhlazovacího tábora Auschwitz II – Birkenau. Poté zde zůstalo 62 osob, z nichž jedna zemřela, jednu (osmiletou Boženu Jochovou) si osvojila rodina z Olešnice, 26 bylo propuštěno na svobodu, 22 bylo převezeno do Brna do zemské donucovací pracovny a 12 bylo určeno na úklidové práce v likvidovaném táboře. [6] 28. ledna 1944 byli do tábora Auschwitz II – Birkenau transportováni i poslední zbývající vězni. [7]


V roce 1944 sloužily objekty zařízení jako pracovně výchovný tábor, [8] v zimě 1944 a na jaře 1945 jako výcvikové středisko Wehrmachtu. [9]  V květnu a červnu téhož roku využívala prostor rumunská armáda, poté sloužil jako lazaret Rudé armády. Od prosince 1945 do října 1946 zde existoval internační tábor pro přestárlé Němce neschopné odsunu. 80 z nich internaci nepřežilo. [10]  Od února 1949 do listopadu 1950 zde byl umístěn tábor nucených prací. V letech 1952 až 1955 prostor sloužil jako výcvikový a rekreační tábor vězeňské služby. Následně byl přeměněn na rekreační středisko a tomuto účelu sloužil až do roku 2009, kdy byl odkoupen Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR. [11]


Koncem roku 2011 probíhaly v bývalém areálu demoliční práce, které měly odstranit všechny objekty kromě původních budov tzv. cikánského tábora. [12] Ty byly ukončeny v létě následujícího roku, po nichž začala rekonstrukce jediného zachovalého vězeňského baráku. Kromě něj se zachovala ještě ubytovna dozorců. Téhož roku byl areál předán Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně J. A. Komenského a bylo zahájeno budování Památníku Hodonín. [13] V roce 2018 byl areál předán k dokončení a do správy Muzeu romské kultury, které jej v roce 2020 otevřelo pro veřejnost. V roce 2021 pak bude veřejnosti představena i nová stálá expozice památníku. [14]

Pavel Straka, 2014, Jan Kaňa, 2021

 

 

GPS souřadnice lokality:   49° 30' 26.76"N, +16° 25' 11.28"E

 

 

01     02     03

04     05     06

 

Foto: Lubor Lacina, 2010

 


[1] https://www.rommuz.cz/cs/hodonin-u-kunstatu/historie/ (19.5.2021) / Mail zaslaný historičkou Muzea romské kultury Mgr. Annou Míškovou Památníku Terezín z 22. 12. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[2] NEČAS, Ctibor: Holocaust českých Romů, Prostor 1999, s. 71.

[3] Památník Hodonín. Průsečík tragických osudů 1940 – 1950, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, nestránkovaný a nedatovaný propagační leták / NEČAS, Ctibor: Holocaust českých Romů, Prostor 1999, s. 80 uvádí údaj 1229.

[4] Památník Hodonín. Průsečík tragických osudů 1940 – 1950, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, nestránkovaný a nedatovaný propagační leták.

[5] NEČAS, Ctibor: Holocaust českých Romů, Prostor 1999, s. 111 a 112.

[6] NEČAS, Ctibor: Holocaust českých Romů, Prostor 1999, s. 115.

[7] https://www.rommuz.cz/cs/hodonin-u-kunstatu/historie/ (20.5.2021)

[8] Památník Hodonín. Průsečík tragických osudů 1940 – 1950, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, nestránkovaný a nedatovaný propagační leták.

[9] http://www.pmjak.cz/pamatnik-hodonin (8.1.2014)

[10] https://www.rommuz.cz/cs/hodonin-u-kunstatu/historie/ (20.5.2021)

[11] Památník Hodonín. Průsečík tragických osudů 1940 – 1950, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, nestránkovaný a nedatovaný propagační leták.

[12] http://www.ceskatelevize.cz/zpravodajstvi-brno/zpravy/155752-v-zalove-konci-demolice-rekreacniho-arealu/ (7.1.2014)

[13] Památník Hodonín. Průsečík tragických osudů 1940 – 1950, Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, nestránkovaný a nedatovaný propagační leták.

[14] Mail zaslaný historičkou Muzea romské kultury Mgr. Annou Míškovou Památníku Terezín z 22. 12. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.