Brantice

V obci Brantice se nacházel internační tábor určený původně pro cizí státní příslušníky, [1] pravděpodobně pocházející z Polska, Slovenska a Jugoslávie. Čeští vězni, kterých zde byla ale většina, měli být do brantického tábora posíláni z důvodu nedostatku místa v opavské věznici. Počet internovaných se běžně pohyboval okolo čísla sedm set lidí, celkem mělo táborem projít přibližně dva tisíce osob. [2] Vězni byli často posíláni na práci k místním sedlákům a do továren v nedalekém Krnově.
Tábor se nacházel nad vlakovým nádražím (jeho přesné umístění ale není známo), [3] a to od roku 1942 do doby krátce před koncem války, kdy byli vězni evakuováni neznámo kam. [4]
Dnes se v obci nenachází žádný pomník či pamětní deska připomínající existenci tábora.

Jan Kaňa, 2019

 

GPS souřadnice lokality: 50°03'10.6"N 17°36'41.1"E (přesná poloha tábora není ověřena)

 


[1] Kronika obce Brantice, s. 15, dostupné z: http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=5EE3D238E6C411E68598A0D3C127AD3D&scan=9#scan10 (28.02.2019)

[2] BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 179.

[3] Kronika obce Brantice, s. 15, dostupné z: http://digi.archives.cz/da/permalink?xid=5EE3D238E6C411E68598A0D3C127AD3D&scan=9#scan10 (28.02.2019)

[4] BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 179.