Finanční podpora projektu

První fáze výzkumu, jež probíhala v roce 2011 a během které bylo zmapováno cca 200 míst bývalých nacistických táborů a hromadných hrobů obětí nacismu na území dnešní České republiky, byla financována z příspěvku uděleného Nadačním fondem obětem holokaustu a z vlastních zdrojů Památníku Terezín.