Dětřichov

V obci Dětřichov u Moravské Třebové byl vybudován v letech 1940 až 1941 tábor (koncem dubna 1945 rozpuštěný), kde byly umisťovány těhotné ženy polského, ukrajinského a ruského původu nasazené na nucené práce, aby zde porodily. Táborem prošlo 1 250 žen, které zde žily ve strašlivých podmínkách. Narodilo se zde 243 dětí, z nichž ale dle oficiálních zápisů v matrice 88 zemřelo. Však dle svědectví měl být počet obětí ještě vyšší. Kromě dětí zde zahynuli také 3 ženy a 3 muži přidělení do tábora na práci. Všichni uvedení jsou pohřbeni na lesním hřbitově.[1] Tento tzv. porodní tábor připomíná pamětní deska z roku 1985[2] s textem: Na tomto místě stával v letech 1942- 45 koncentrační tábor pro ženy ruské, ukrajinské, běloruské a polské národnosti. Zahynulo zde na několik set obětí fašistické zlovůle. V textu je chybně uvedeno, že se jednalo o tábor koncentrační. Oběti tábora jsou pohřbeny nedaleko tohoto místa.[3] Na lesním hřbitově se nachází památník z roku 1955. Tento památník byl koncem roku 2008 za finanční podpory obce Dětřichov a Krajského úřadu Pardubického kraje rekonstruován.[4]

 

Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality: 49°46'53.050"N 16°43'3.630"E

 

 

01
Pamětní deska připomínající porodnici – tábor
02
Pamětní deska připomínající porodnici – tábor
03
Lesní hřbitov s památníkem z roku 1955
04
Lesní hřbitov s památníkem z roku 1955
05
Lesní hřbitov s památníkem z roku 1955
06
Lesní hřbitov s památníkem z roku 1955
07
Lesní hřbitov s památníkem z roku 1955
08
Lesní hřbitov s památníkem z roku 1955
09
Lesní hřbitov s památníkem z roku 1955

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011

 


[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 238.

[2] GRUNTOVÁ, Jitka: Památná místa protifašistického odboje na okrese Svitavy. Historicko-dokumentační komise Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků Svitavy a Okresní museum dělnického hnutí Svitavy, Svitavy 1986, s. 14.

[3] Fotografie Dětřichov u Moravské Třebové A1 z 30. 11. 2011 pořízená Pavlem Strakou, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále viz http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=102133 (12.12.2011).

[4] Fotografie Dětřichov u Moravské Třebové B1 – B8 z 30. 11. 2011 pořízené Pavlem Strakou, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále viz  http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=102127 (12.12.2011).