Břeclav

24. ledna 1945 zastavil v Břeclavi transport 4 550 vězňů jedoucí z KT Auschwitz. Jednalo se převážně o muže s polskou státní příslušností. I přes zákaz se mělo několik vězňů na zdejší železniční stanici odhodlat vystoupit z přeplněných vagonů. Tito vězni byli na místě zastřeleni a poté za dozoru gestapa pohřbeni do společného hrobu. Transport měl dále pokračovat do Mauthausenu. [1]

41 těl těchto obětí bylo exhumováno a pietně pohřbeno 6. června 1946. [2] Společný hrob není nijak označen a nachází se na hřbitově ve Staré Břeclavi vedle pomníku sovětských vojáků. [3]

Jan Kaňa, 2019

 

GPS souřadnice lokality: 48°46'41.0"N, 16°53'37.6"E (hřbitov)

 


[1] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 116. / NEDBÁLEK, František: Železniční transporty a pochody smrti vězňů koncentračních táborů a válečných zajatců přes české země – zima a jaro 1945, Ústí nad Labem 2005, s. 51-52.

[2] MPSP-R, k. 844, inv.č. 920

[2] https://www.vets.cz/vpm/1227-hrob-obeti-holokaustu/#1227-hrob-obeti-holokaustu (14.08.2019)