Skrochovice

Ve Skrochovicích byl ve starém cukrovaru zřízen internační tábor. Od 15. září 1939 zde byli umístěni převážně Poláci z oblasti Těšínska, Horního Slezska a Krakovska, vězněni tu byli ale též němečtí Židé, katoličtí kněží a skupina žen, není vyloučena též internace Čechů. Vězni spali v tovární hale rozdělené na sektory ostnatými dráty. Velitelem tábora byl Heinrich Jöckl, pozdější velitel policejní věznice gestapa v terezínské Malé pevnosti.

Táborem prošlo asi 700 osob. V prosinci 1939 byli všichni přítomní vězni odvezeni do Sachsenhausenu. Zahynulo zde 13 osob, jejich těla byla zahrabána na zahradě cukrovaru. V květnu 1946 byla těla exhumována a pohřbena na hřbitově ve Skrochovicích.[1]

Hrob je opatřen jmény obětí s daty jejich úmrtí (vedle osob polského původu se zřejmě jedná také o oběti židovské) a českým a polským textem Věčná paměť polským obětem německého fašismu.[2] V místech tábora se nachází původní zástavba.[3]

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality:   50°0'58.536"N 17°46'54.927"E

 

01
Pomníček na místě tábora
02
Pomník na hřbitově
03
Pomník na hřbitově
04
Pomník na hřbitově

Foto: OÚ Brumovice, 2011

 


[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 184-185 a JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Severomoravského kraje. Naše vojsko, Praha 1978, s. 69-70.

[2] Fotografie zaslané Ing. Františkem Kučou z OÚ Brumovice u Opavy Památníku Terezín e-mailem 30. 3. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[3] Dotazník zaslaný Ing. Františkem Kučou z OÚ Brumovice u Opavy Památníku Terezín e-mailem 29. 3. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.