Omlenice

Vlakovým nádražím obce Omlenice projížděl 25. ledna 1945 transport smrti, vyslaný z polského KT Osvětim. Cílovou stanicí transportu byl rakouský KT Mauthausen, jehož velení však pro přeplněnost tábora nové vězně nepřijalo a transport odeslalo zpět. Tentýž transport se pak omlenickým nádražím vracel 26. ledna. V průběhu cesty umíraly po oba dny desítky vězňů v důsledku krutého mrazu, vyhladovění a naprostého vyčerpání. Jejich mrtvoly vyhazované z dobytčích vagónů ještě žijícími spoluvězni pak lemovaly trať, kterou vlak projížděl. Obce, na jejichž katastru byly oběti transportu nalezeny, měly podle policejního nařízení povinnost mrtvé ihned pohřbít. Podél tratě mezi Omlenicemi a okolními obcemi tak bylo do několika hromadných hrobů narychlo pohřbeno více než 100 zahynulých. Krátce po válce byly informace o hrobech shromážděny, ostatky umučených vězňů exhumovány, částečně identifikovány a následně důstojně pohřbeny v Omlenicích, Netřebicích a Horním Dvořišti. V samotných Omlenicích spočívají ve společném hrobě ostatky 63[1] (jedna z obětí, Katz Hirsch, narozen 25. 10. 1906 v Neu Sandes, byl zastřelen poté, co vyskočil z vlaku a byl pohřben s ostatními)[2] obětí transportu převážně belgické, polské, holandské a francouzské národnosti.[3] Jejich důstojný pohřeb se konal 30. května 1946.

V místech společného hrobu obětí transportu byl v Omlenicích 15. až 16. července 1961 podle návrhu akademického sochaře Františka Kratochvíla slavnostně odhalen pomník [4], který zdejší obecní úřad obnovil v roce 1999.[5] Pamětní desku připomínající lednové události z roku 1945 však z pomníku v roce 2010 odcizili neznámí vandalové.[6] U příležitosti oslav konce druhé světové války se na pietně upraveném území koná každoročně v květnových dnech vzpomínkový obřad.

Jana Šmolová, 2011, 2015

 

GPS souřadnice lokality: 48°43'48.820" N, 14°26'18.940" E

01

Foto: Antonín Martínek (MÚ Kaplice), 2011

 

 

 
[1] ČAMPULA, Záboj: Zpráva o transportech. In: K některým událostem druhé světové války 1944 – 1945 na území dnešního Jihočeského kraj (včetně „Pochodů smrti v roce 1945“). České Budějovice 2005, s. 16 a 17.

[2] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 153.

[3] ČAMPULA, Záboj: Zpráva o transportech. In: K některým událostem druhé světové války 1944 – 1945 na území dnešního Jihočeského kraj (včetně „Pochodů smrti v roce 1945“), České Budějovice 2005, s. 16 a 17. Počet 63 obětí uvádí JOŽÁK, Jiří: Památná místa Jihočeského kraje. Praha, Naše vojsko 1978, s. 25. Taktéž http://www.omlenice.cz/index.php?nid=1428&lid=CZ&oid=1774893 (22.1.2015).

[4] Fotografie pomníku zaslaná pracovníkem MěÚ Kaplice Ing. Antonínem Martínkem v příloze jeho mailu Památníku Terezín z 2.3.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále též http://www.omlenice.cz/index.php?nid=1428&lid=CZ&oid=1774893 (22.1.2015).

[5] http://www.omlenice.cz/index.php?nid=1428&lid=CZ&oid=1774893 (22.1.2015).

[6] Dotazník vyplněný 15.2.2011 pracovníkem MěÚ Kaplice Ing. Antonínem Martínkem, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Taktéž http://www.omlenice.cz/file.php?nid=1428&oid=1923935 (22.1.2015).