Velké Hoštice

20. ledna roku 1945 přijel do Velkých Hoštic vlak o 39 vagonech s vězni z KT Auschwitz. Krátce po zastavení byli z vlaku vyloženi dva mrtví. [1] U několika vagonů stráže zřejmě otevřely dveře a kdokoliv se z nich pokusil vyjít ven, ten byl zabit. Všechny oběti byly zakopány poblíž nádraží, přesná poloha hrobu není dodnes známá. Dalšího dne vlak odjel směrem na Opavu. [2]

Dnes se ve Velkých Hošticích nenachází žádná připomínka těchto obětí.

Jan Kaňa, 2019

 


GPS souřadnice lokality: 49°56'17.0 N, 17°58'10.0 E (nádraží Velké Hoštice)

 


[1] TRUPAR, Maxmilián: Pochody smrti Opavskem. In: MATĚJEK, Petr – Trupar, Maxmilián – Milar, Vincenc: Kronika pochodu smrti. Pochody smrti Opavskem. Dům politické výchovy OV KSČ  a OV Českého svazu protifašistických bojovníků , Opava 1987, s. 38.

[2] NEDBÁLEK, František: Železniční transporty a pochody smrti vězňů koncentračních táborů a válečných zajatců přes české země zima a jaro 1945. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Ústí nad Labem 2005, s. 49.