Zásmuky

Od 15. září 1941 do 4. května 1945 sloužil františkánský klášter v Zásmukách jako internační tábor pro zatčené katolické kněze. [1] Formálně se jednalo o emeritní dům pro kněze provinilé proti církevním zákonům, prakticky však vězně vybíralo gestapo, a to pro tzv. politickou nespolehlivost. Stráž nad vězni měli oficiálně vykonávat františkáni, o skutečný dozor se však staralo právě zmíněné gestapo. Nejvíce kněží zde bylo drženo po vlně zatýkání, která přišla krátce po atentátu na R. Heydricha. Pro mnohé z nich byly Zásmuky pouze pomyslnou přestupní stanicí před převozem do KT Dachau či do policejní věznice v Terezíně. [2]

Dnes se zde pravděpodobně nenachází žádná pamětní deska, která by připomínala existenci tábora. V roce se 2015 se ovšem v objektu konala výstava Dopisy nevinnému, jejímž motivem byly právě osudy zásmuckých vězňů. V rámci této výstavy byla k vidění například instalace 72 bílých košil (dle počtu zdejších vězňů) od Lenky Feldsteinové či Kříž od Petra Zbrožka, který se nakonec stal stálým exponátem kláštera. [3]

Jan Kaňa, 2019

 


GPS souřadnice lokality: 49°57'9.630"N, 15°1'54.070"E

 

Zásmuky - Výstava Lenky Feldsteinové    Zásmuky - Výstava Lenky Feldsteinové 2

Foto: Lenka Feldsteinová, 2015


[1] VEDRALOVÁ, Helena: Klášter v Zásmukách – historie po roce 1989. Bakalářská práce, Brno 2017, s.14. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/r24wu/Helena_Vedralova_BP.pdf (08.07.2019) / https://kolinsky.denik.cz/kultura_region/zasmucky-klaster-zazil-bitvy-i-valky-nyni-slouzi-ke-kulturnim-akcim-20150218.html (08.07.2019).

[2] NOVOTNÝ, Vojtěch: Odvaha být církví: Josef Zvěřina v letech 1913-1967. Karolinum, Praha 2013, s. 71-72.

[3] VEDRALOVÁ, Helena: Klášter v Zásmukách – historie po roce 1989. Bakalářská práce, Brno 2017, s. 33. Dostupné z: https://is.muni.cz/th/r24wu/Helena_Vedralova_BP.pdf (08.07.2019).