Dlouhá Třebová

Dne 24. ledna 1945 projížděl Dlouhou Třebovou železniční transport z KT Auschwitz (Osvětimi), ze kterého bylo vyhozeno 26 mrtvých vězňů. [1] Místní obyvatelé je následně pohřbili do společného hrobu v rohu dlouhotřebovského hřbitova. [2]

Mezi vyhozenými z vlaku byla i jedna žijící osoba, kterou nejspíš pokládali za mrtvou. Tento vězeň se doplazil do blízkého strážního domku, kde se ukryl. Nakonec byl objeven a převezen do Pardubic. Válku přežil. [3]

Zásluhou obce a jejích občanů bylo místo již v roce 1946 pietně upraveno, na hrob byla dána pamětní deska s vězeňskými čísly obětí. V současné době probíhá v součinnosti s polskými a německými archivy snaha odhalit jména těchto obětí. Prozatím byla s jistotou odhalena totožnost jednoho vězně. Hrob je pravidelně udržován, poslední jeho větší rekonstrukce byla provedena v roce 2014. [4]

Pavel Straka, 2011, Jan Kaňa, 2020

GPS souřadnice lokality: 49°56'19.230"N, 16°25'48.130"E

Dlouha Trebova

 Foto: OÚ Dlouhá Třebová, 2020

01
02

Foto: MěÚ Ústí nad Orlicí, 2011

 


[1] SÍČ, Jan: Česká Třebová za druhé světové války: osudy města za okupace. Proseminární práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2006/2007, s. 19 (kopie in: fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín) a fotografie zaslané e-mailem Markem Moláčkem z MěÚ Ústí nad Orlicí Památníku Terezín z 8. 4. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[2] Dle zprávy kronikáře obce Dlouhá Třebová Mgr. Martina Lamplota: "...těla byla naložena a dovezena k místnímu hřbitovu, kde byla pietně uložena do hromadného hrobu. Odvoz provedl Václav Rybka (čp.28) ve spolupráci s obecním strážníkem Hynkem Rybkou (čp.146), Josefem Fišarem (čp.55) a Františkem Brokešem (čp. 247). Podle příkazu měli býti zakopáni za hřbitovem. Tento příkaz však nebyl dlouhotřebovským starostou Ladislavem Šimkem (čp. 44) splněn. Vězni byli řádně pohřbeni v rohu hřbitova do společného hrobu. Hrob vykopal Karel Aligr (čp.1), Josef Fišar (čp.55) a Jan Fišar - hrobník.“ (Zpráva o pietním místě v Dlouhé Třebové od Mgr. Martina Lamplota zaslaná e-mailem starostkou obce Dlouhá Třebová Ing. Kateřinou Slezákovou dne 2. 11. 2020, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.)

[3] SÍČ, Jan: Česká Třebová za druhé světové války: osudy města za okupace. Proseminární práce, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze 2006/2007, s. 19 (kopie in: fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín)

[4] Zpráva o pietním místě v Dlouhé Třebové od Mgr. Martina Lamplota zaslaná e-mailem starostkou obce Dlouhá Třebová Ing. Kateřinou Slezákovou dne 2. 11. 2020, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.