Rýnovice

Na území Rýnovic, dnes součást Jablonce nad Nisou, byla v listopadu 1944 vybudována pobočka KT Gross-Rosen. Vězni tohoto tábora, jenž se nacházel v závodě Zeiss – FAB,  byli muži i starší chlapci různých národností. Prošlo jím nejspíše 950 osob, z nichž zahynulo 594. Mrtví byli pohřbíváni v lese v prostoru továrny do jednotlivých nebo i hromadných hrobů. Před příchodem Rudé armády strážní uprchli a odešla i část vedoucích továrny. Někteří vězni se rozprchli, zbytek byl  během května 1945 repatriován. V roce 1946 byli zahynulí exhumováni a znovu pohřbeni ve společném hrobě. [1]

Od ledna 1945 se v prostoru uvedeného podniku, ale v jiné budově, nacházel též tábor pro Židovky.[2]

Dnes se za místní továrnou Tedom nachází památník připomínající tyto události. Tvoří jej obdélníkové prostranství, jemuž dominuje pískovcová socha umístěná na čtyřbokém podstavci. Tento pomník byl v roce 2010 doplněn 90 náhrobky se jmény zahynulých. Opodál je umístěna legenda v několika jazycích, jejíž text je následující: Koncentrační, internační a pracovní tábor v Rýnovicích. Zde stál v letech 1940-1945 pracovní a internační tábor pro potřeby přilehlé továrny FAB. Od r. 1944 tu byla i pobočka koncentračního tábora Gross Rosen s více než 200 vězni. Byli zde internováni váleční zajatci z Francie, Sovětského svazu a Itálie, totálně nasazené ženy a muži z Ukrajiny, Polska a Protektorátu Čechy a Morava. V roce 1945 přišli do tábora další vězni evakuovaných táborů v Polsku. Tábor byl osvobozen 6. května 1945 Revolučním národním výborem. Na následky zacházení, podmínek a nemocí zde zahynulo několik desítek vězňů. Spolehlivě se podařilo dohledat pouze část jmen, jak jsou uvedena na památníku. Počet obětí však bude pravděpodobně vyšší.[3]

 

Jana Havlínová, 2011

 

 

GPS souřadnice lokality:  50°44'23.125"N 15°8'46.216"E

 
Rýnovice 1      Rýnovice 2
Foto: Iva Bendová (MM Jablonec nad Nisou), 2020
 

01
Budova tábora a průmyslová zóna
02
Budova tábora a průmyslová zóna
03
Budova tábora a průmyslová zóna
04
Budova tábora a průmyslová zóna
05
Budova tábora a průmyslová zóna
06
Budova tábora a průmyslová zóna
07
Pietní místo - hromadný hrob
08
Pietní místo - hromadný hrob
09
Pietní místo - hromadný hrob

 

Foto: Lubor Lacina, 2011

 


[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 207-208 nebo Památná místa dělnického hnutí a protifašistického odboje v okrese Jablonec nad Nisou. Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, Jablonec nad Nisou 1979, list 16.

[2] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 207.

[3] Památná místa dělnického hnutí a protifašistického odboje v okrese Jablonec nad Nisou, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou. Jablonec nad Nisou 1979, list 16. Viz též http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-jablonec-nad-nisou/rynovice.html (28. 11. 2011) nebo http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=438564 (28. 11. 2011). Dále fotografie zaslané pracovnicí z TOB MěÚ Jablonec nad Nisou Danou Försterovou Památníku Terezín ze 17. 3. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.