Lány na Důlku

24. ledna 1945 projely po železniční trati v blízkosti Srnojed, Lán na Důlku a Opočínku dva vězeňské transporty směrem na Prahu. Z druhého bylo vyhozeno 12 zahynulých vězňů, kteří byli odvezeni do márnice na hřbitově v Lánech na Důlku. Těla byla ohledána MUDr. Adolfem Ježkem z Pardubic, který úředně konstatoval smrt umrznutím, ač bylo zjištěno, že vězni zahynuli na následky zranění způsobená pažbami pušek. Následně byly oběti pohřbeny na zdejším obecním hřbitově.[1]

12. května 1946 byl v Lánech na Důlku odhalen památník, na jehož výzdobě se podíleli J. Bína (kamenná část) a B. Kvoch (trnový věnec). Součástí památníku je kovová deska s nápisem Obětem transportu smrti leden 1945.[2]

Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality: místo zatím nepotvrzeno obecním úřadem

 

01

Foto: Magistrát města Pardubic (zasláno 2011)

 


[1] MALÁ, Irena, KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 128 - 130.

[2] Informace a fotografie z Magistrátu města Pardubice zaslané Petrem Kolářem e-mailem Památníku Terezín z 2. 5. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.