Sítiny

V dubnu roku 1945 dorazil do obce Sítiny (Rauschenbach) transport sovětských zajatců v počtu 1000 až 1200 osob. Pět vězňů bylo pravděpodobně do obce dopraveno již mrtvých, tři zemřeli den po příchodu a další dva den následující. Poslední zdejší obětí z řad vězňů byl muž, který se před dalším pochodem snažil ukrýt, byl však vypátrán a popraven. Všechny tyto oběti byly pohřbeny do čtyř hrobů na místním hřbitově.

Dle jiných zpráv o krátkém pobytu zajatců v obci mělo být všech jedenáct obětí popraveno a následně nedůstojně uloženo k hřbitovní zdi. Řádný pohřeb se měl konat až v březnu roku 1946.

V obci by měla být pohřbena také Helena Smetanjuková, pravděpodobně oběť pochodu smrti z května roku 1945. [1]

Hrob obětí z řad zajatců je pietně upraven, na jeho náhrobku je nápis: “NA TOMTO MÍSTĚ JE POHŘBENO 11 HRDINŮ PADLÝCH PŘI POCHODU SMRTI V DUBNU 1945 ČEST JEJICH PAMÁTCE“  [2]

Jan Kaňa, 2018, 2020

 


GPS souřadnice lokality: 50°1'28.32''N, 12°45'49.9''E

 


[1] "Zde spí svůj poslední spánek jedenáct ruských hrdinů“. In: Hamelika 1975, č. 7, s. 88-89.

[2] https://www.vets.cz/vpm/mista/obec/7835-sitiny/ (29.04.2020).