Netřebice

Vlakovým nádražím obce Netřebice projížděl 25. ledna 1945 vězeňský transport, vypravený z KT Osvětim. Cílovou stanicí transportu byl KT Mauthausen, jehož velení však pro přeplněnost tábora nové vězně nepřijalo. Transport tak netřebickým nádražím projížděl v opačném směru opět 26. ledna 1945. V průběhu cesty umíraly po oba dny desítky vězňů v důsledku krutého mrazu, vyhladovění a naprostého vyčerpání. Tyto oběti, vyhazované z vagónů ještě žijícími spoluvězni, pak lemovaly trať, kterou vlak projížděl.

Obce, v jejichž blízkosti byly oběti transportu nalezeny, měly povinnost mrtvé ihned pohřbít. Podél tratě mezi Netřebicemi a okolními obcemi tak vzniklo několik hromadných hrobů. Krátce po válce byly informace o hrobech shromážděny, ostatky zahynulých vězňů exhumovány, částečně identifikovány a následně důstojně pohřbeny v Omlenicích, Netřebicích a Horním Dvořišti. V samotných Netřebicích spočívá ve společném hrobě 44 obětí převážně z Polska, Nizozemí, Belgie a Francie a dále ostatky dvou sovětských zajatců, kteří zemřeli 16. ledna 1945 ve vlaku na kaplickém nádraží. [1]

V místech společného hrobu obětí transportu a dvou rudoarmějců byl v Netřebicích odhalen pomník s pamětní deskou.[2]

Jana Šmolová, 2011

GPS souřadnice lokality:  N 48° 47.45340', E 14° 27.31438' (místo zatím nepotvrzeno obecním úřadem)

 

01
02
03
04

Foto 1-3:   MěÚ Kaplice (zasláno 2011)

Foto 4: Z archivu OÚ Netřebice

 


[1] ČAMPULA, Záboj: Zpráva o transportech. In: K některým událostem druhé světové války 1944 – 1945 na území dnešního Jihočeského kraje (včetně „Pochodů smrti v roce 1945“), České Budějovice 2005, s. 16 a 17. Dále JOŽÁK, Jiří: Památní místa Jihočeského kraje. Praha, Naše vojsko 1978, s. 25.

[2] Fotografie pomníku zaslaná starostou Netřebic Jiřím Opekarem v příloze jeho mailu Památníku Terezín z 9.2.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.