Brno

Na Ústředním hřbitově v Brně byly v letech 1945 až 1948  uloženy ostatky 9 osob popravených 4. ledna1943 ve Vídni, 40 osob popravených 24. ledna 1945 ve Vratislavi, 15 osob popravených v Brně – Medlánkách 21. dubna 1945 a 16 osob popravených v Kounicových kolejích 14. až 18. dubna 1945.  V roce 1967 k nim přibylo dalších 20 osob, které byly popraveny nacisty ve Frankfurtu nad Mohanem v roce 1943 (jednalo se o členy odbojové organizace Obrana národa).

Popravené z Obrany národa připomíná společný pomník doplněný jmény a rokem uložení (1967), ostatní oběti mají každá svůj malý pomníček se jménem a životními daty. Ačkoliv původním poválečným záměrem bylo vybudování čestného pohřebiště s 280 hroby, nikdy tento plán nebyl realizován.  [1]

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality: 49°10'6.120"N, 16°35'50.009"E

01
02
03
04
05

Foto: Magistrát města Brna (zasláno 2011)

 [1] Informace vycházejí z materiálu, který nechal zpracovat Odbor kultury Magistrátu města Brna historickým oddělením Muzea města Brna a připojených ilustračních fotografií, zaslaných jako příloha dopisu primátora Brna Bc. Romana Onderky, MBA Mgr. Janu Špringlovi ze dne 18. 4. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.