Zámrsk

24. ledna 1945 bylo v Zámrsku z vlakového transportu jedoucího z Osvětimi vyhozeno pět zahynulých osob. Jsou pohřbeny na místním hřbitově. Hrob je opatřen náhrobkem, na němž je vyryta Davidova hvězda a vězeňská čísla obětí. Jen u některých z nich jsou také uvedena i jména: Vladislav Maršálek (Ladislaus Marszalek, narozený 27. 1. 1920 v Bochni u Krakova, číslo vězně 9253) a Walter Selmanson (polský žid, číslo vězně 129625). Další pohřbené známe pouze pod jejich čísly, a to B – 5375 (muž původem z Německa), B – 5596 (muž původem z Itálie) a B – 100011 (pravděpodobně taktéž muž původem z Itálie). [1] Obec Zámrsk plánuje v letech 2011 až 2012 zrestaurování náhrobku. [2]

Pavel Straka, 2011

 

 

GPS souřadnice lokality: místo zatím nepotvrzeno obecním úřadem

 

 

01
02

Foto: OÚ Zámrsk, 2011

 


 

[1] ŠTOREK, Michal: Transport smrti. In: Zámršťáček, květen 2011, s. 5.

[2] Dotazník k projektu Za pomníčky vyplněný starostkou Zámrsku Zuzanou Tvrzníkovou a dvě fotografie (Transport smrti 1 a 2) zaslané e-mailem Památníku Terezín 10. 2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.