Planá

Na hřbitově v Plané se nachází tři hromadné hroby obětí pochodu smrti. Pomník jednoho z  nich je tvořen z na zem položené žulové desky a figurální sochy bez obličeje. Na jeho desce se píše o třiceti jedna obětech, jména jsou známa ovšem jen u dvou, a ta jsou do desky vyryta – Josef Nadzija z Krakova a Miloslav Janotka z Prahy. [1] Současná podoba pomníku pochází z roku 2000 a jejím autorem je sochař Jiří Šlégl. [2]

O několik metrů dále se nachází druhý pomník obklopený živým plotem. Na jeho vysokém černém těle lze spatřit symboly kříže a sovětské hvězdy se srpem a kladivem. [3] Zde by mělo být pohřbeno pět až sedm obětí, přičemž je udáváno, že mezi oběťmi byla přibližně třiadvacetiletá žena z blíže neurčeného pochodu smrti a čtyři muži z pochodu, který v dubnu 1945 procházel obcí Boněnov. [4]

Třetí hrob se nachází hned vedle zmíněného hrobu druhého. Autorem současné podoby pomníku (z roku 2006) je opět Jiří Šlégl [5] a toto dílo je tvořeno mohutnými kamennými stěnami, mezi nimiž vede dlážděná cesta. Na konci cesty se nachází dvě informační desky, na jedné z  nich stojí nápis: „ZDE JSOU POHŘBENI VĚZNI KONCENTRAČNÍCH TÁBORŮ UMUČENÍ PŘI POCHODU SMRTI 20.-24.DUBNA 1945 U NAHÉHO ÚJEZDCE, MEZI OSMNÁCTI UMUČENÝMI JSOU TŘI SOVĚTŠTÍ LETEČTÍ DŮSTOJNÍCI.“ [6] Jednou ze zde pohřbených obětí by měla být čtyřiadvacetiletá Milica Harmel. 26. dubna 1945 procházel v blízkosti obce Michalovy Hory pochod smrti. Tři slovinské vězenkyně z tohoto pochodu se pokusily utéct. Dvěma se útěk podařil, třetí, Milica Harmel, však byla zastřelena. [7]
U Michalových Hor, na místě, kde byla Milica Harmel zastřelena, a spolu se zmíněnými sovětskými leteckými důstojníky původně pohřbena, se od roku 1965 nachází pomník s nápisem:  “MILICE HARMEL JUGOSLÁVIE V NEJKRÁSNĚJŠÍM VĚKU 24 LET ZDE BYLA 26. DUBNA 1945 NA POCHODU SMRTI ZASTŘELENA.“ Tento pomník dnes již zřejmě není nijak ošetřován.  [8]

Jan Kaňa, 2019

 


GPS souřadnice lokality:  49°53'58.0"N 12°46'58.6"E (pomník Michalovy Hory – přesná poloha není známa)
                                         49°52'22.23''N 12°44'39.31"E (hřbitov Planá)

   

     

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2019


[1] Fotografie 1-3 pořízena pracovníkem Památníku Terezín, Pavlem Strakou, dne 29.10.2018, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[2] Mail zaslaný Evou Vanišovou (odbor kultury města Planá) Památníku Terezín dne 13. února  2019, fond Projekt Za Pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[3] Fotografie 4-5 pořízena pracovníkem Památníku Terezín, Pavlem Strakou, dne 29.10.2018, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[4] http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE3215-5826 (31.1.2019)

[5] VRZALA, Karel: Pozvánka na odhalení pomníku, IN: Plánský měsíčník, roč. 2006, č. 5, s. 2-3.

[6] Fotografie 4-6 pořízena pracovníkem Památníku Terezín, Pavlem Strakou, dne 29.10.2018, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[7] SANKOT, Jiří: Peklo mezi střepy porcelánu, Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/peklo-mezi-strepy-porcelanu-koncentracni-tabor-v-nove-roli/, s. 11-12 / BRUŽEŇÁK, Vladimír: Ve stínu Krušných hor, Cheb: Svět křídel, 2015, s. 243-244.

[8] SANKOT, Jiří: Peklo mezi střepy porcelánu, Dostupné z: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek/peklo-mezi-strepy-porcelanu-koncentracni-tabor-v-nove-roli/, s. 14.