Meziměstí

V Meziměstí (Halbstadt) existovala pobočka koncentračního tábora Gross-Rossen. Nejpozději v září 1944 sem byly dopraveny vězeňkyně právě z Gross-Rossenu.[1] První doložitelná zmínka o táboře je ze 7. října 1944, kdy sem bylo přivezeno 550 žen z ghetta v Lodži a maďarské vězeňkyně z Osvětimi.[2] Byly ubytovány v barákovém táboře za obcí na kopci Simmering. Ženy pracovaly v přádelně u firmy Schroll-syn, dále u firmy Knopf a MESSAP[3] (v posledně jmenované firmě od listopadu 1943 pracovalo i celkem 1 000 Francouzů z Alsaska-Lotrinska, pro něž byl zřízen tábor se 30 dřevěnými baráky na jihozápadě obce).[4] Většina žen však v této době pracovala ve zbrojním průmyslu, zcela mimo textilní výrobu.[5] Táborem prošlo 550 žen[6] (jiný údaj se pohybuje v rozmezí 300 až 600 osob), doložitelný je příchod komanda 49 žen dne 8. 2. 1945 z Horního Starého Města. Mezi daty 3. 11. 1944 a 20. 4. 1945 v táboře zemřely čtyři ženy.[7] Dne 9. května 1945 bylo Meziměstí osvobozeno sovětskými vojáky.[8]

Tábor, jehož prostor zarostl loukou, případně se na něm nachází nová zástavba, není žádným způsobem nijak připomínán.[9]

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality:  50°37'15.507"N, 16°14'45.581"E

01
02

Foto: Lenka Doležalová (Památník Terezín), 2011


[1] KRYL, Miroslav, CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 33.

[2] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 301.

[3] KRYL, Miroslav, CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 33 a 34.

[4] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 254.

[5] KRYL, Miroslav, CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 35.

[6] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 297.

[7] KRYL, Miroslav, CHLÁDKOVÁ, Ludmila: Pobočky koncentračního tábora Gross-Rosen ve lnářských závodech Trutnovska za nacistické okupace. VHJ Lnářský průmysl, Trutnov 1981, s. 35.

[8] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 301.

[9] Dotazník z 23. 3. 2011 vyplněný Evou Mückovou, starostkou Meziměstí, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.