Sokolov

V bezprostřední blízkosti sokolovského městského hřbitova se nachází hromadný hrob sovětských vojáků, [1] kteří zahynuli ve falknovském (Falkenau je dnešní Sokolov) lazaretu pro válečné zajatce. [2] Mezi nejčastější příčiny jejich úmrtí patřilo celkové vyčerpání organismu a tuberkulóza. Podařilo se prokázat, že je zde pochováno 2 435 obětí. [3]

Památník v podobě dvou vztyčených prstů byl vybudován v roce 1971. [4] V roce 2010 byl ruským velvyslanectvím na tomto místě instalován také pomník s textem v ruštině. [5] O osm let později byl památník doplněn o pamětní desky se jmény zde pohřbených. Louka, pod níž se nachází hromadný hrob, byla oplocena v roce 2019.

Kromě výše zmíněného památníku je v sokolovském parčíku za děkanským kostelem sv. Jakuba Většího umístěna další pamětní deska s textem: Zde byli dne 21.4.1945 popraveni fašistickými okupanty sovětští občané Ivan Sorčak, Michal Patalaš. [6]

Pavel Straka, 2011, 2013, Jan Kaňa, 2021

 

GPS souřadnice lokality:  N 50° 10.68485', E 12° 39.64302'

Sokolov 1     Sokolov 2     Sokolov 3     Sokolov 4     Sokolov 5     Sokolov 6     Sokolov 7     Sokolov 8    a    b    d

 Foto: Šárka Kimlová (MěÚ Sokolov), 2020

01
02
03

Foto: Dana Kindlová (Sokolov), 2011

 


 [1] E-mail zaslaný Bc. Šárkou Kimlovou z MěÚ Sokolov Památníku Terezín ze dne 06. 11. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 [2] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 312.

 [3] E-mail zaslaný Bc. Šárkou Kimlovou z MěÚ Sokolov Památníku Terezín ze dne 06. 11. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. / Dlouhou dobu panovaly jisté nejasnosti o přesném počtu zde pochovaných obětí, který se pohyboval v rozmezí 2 202 (LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 212.) až 3 000 (https://www.vets.cz/vpm/14015-hrob-sovetskych-zajatcu/#14015-hrob-sovetskych-zajatcu (21.01.2021).

 [4] https://www.vets.cz/vpm/14015-hrob-sovetskych-zajatcu/#14015-hrob-sovetskych-zajatcu (21.01.2021).

 [5] E-mail zaslaný Danou Kindlovou z MěÚ Sokolov Památníku Terezín ze dne 21. 2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 [6] E-mail zaslaný Bc. Šárkou Kimlovou z MěÚ Sokolov Památníku Terezín ze dne 06. 11. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín