Sokolov

Na sokolovském hřbitově se nachází masový hrob sovětských vojáků, [1] kteří zahynuli ve falknovském (Falkenau je dnešní Sokolov) lazaretu pro válečné zajatce. [2] Počet pochovaných je v dostupných zdrojích uváděn různě: někde je zmíněn počet 2 202, [3] jiný hovoří o počtu 2 224 [4] a dokonce se objevuje i údaj o cca 3 000 obětí. [5] Do zmiňovaných počtů jsou ovšem patrně zahrnuty i oběti přenesené do Sokolova z koncentračního tábora ve Svatavě. [6]

Památník v podobě dvou vztyčených prstů, nacházející se v bezprostřední blízkosti městského hřbitova a připomínající výše uvedené oběti, byl vybudován v roce 1971. [7] V roce 2010 byl ruským velvyslanectvím na tomto místě instalován také pomník s textem v ruštině. [8]

Kromě tohoto památníku je v sokolovském parčíku za děkanským kostelem sv. Jakuba Většího instalována další pamětní deska s textem: Zde byli dne 21.4.1945 popraveni fašistickými okupanty sovětští občané Jan Sorčan, Michal Patalaš. [9]

Pavel Straka, 2011, 2013

 

 

GPS souřadnice lokality:  N 50° 10.68485', E 12° 39.64302'

 

01
02
03

Foto: Dana Kindlová (Sokolov), 2011

 


 [1] LAŠTOVKA, Vladimír a kol. : Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 212. Též http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=160474 (23.10.2013) a také e-mail zaslaný Danou Kindlovou z MěÚ Sokolov Památníku Terezín ze dne 21. 2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 [2] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 312.

 [3] LAŠTOVKA, Vladimír a kol. : Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 212.

 [4] Foto pomníku z roku 2010 zaslané Danou Kindlovou z MěÚ Sokolov Památníku Terezín ze dne 21. 2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 [5] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=160474 (23.10.2013).

 [6] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=160482 (23.10.2013).

 [7] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=160474 (23.10.2013).

 [8] E-mail zaslaný Danou Kindlovou z MěÚ Sokolov Památníku Terezín ze dne 21. 2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 [9] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=160434 (23.10.2013).