Horní Staré Město

Už v roce 1940 byl v Horním Starém Městě zřízen tábor, který se později přeměnil v pobočný tábor KT Gross-Rosen, s největší pravděpodobností v březnu 1944.[1]

Celkem tři pracovní ženská komanda pracovala v přádelnách lnu firem J. A. Kluge a Ignatz Ettrich.[2] Vězeňkyně byly ubytovány na několika místech - v blízkosti továrny Ettrich (zde bylo průměrně najednou asi 250 osob)[3], nedaleko římskokatolického kostela (průměrný počet vězenkyň zde byl cca 900)[4] a dále také v prostoru mezi tratí směrem k cihelně (zde žilo průměrně 380 osob). [5] Celkem tímto táborem prošlo na cca 2250 vězeňkyň. [6]

Zabezpečení tábora bylo tvořeno velitelkou, které podléhalo 33 dozorkyň, jedním poddůstojníkem SS a 4 strážnými SS. Jedna dozorkyně byla v poválečném procesu v roce 1946 odsouzena k osmi letům káznice.[7]

Celou lokalitu výrazně změnila výstavba panelového sídliště v 70. a 80. letech 20. stol., v současné době zde není existence tábora nijak připomínána.[8]

Jiří Kleker, 2011

GPS souřadnice lokality: 50°35'21.230"N, 15°53'9.289"E

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.

 


[1] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 304.

[2] Brenner komanda nerozlišuje a mluví o jednom gross-rosenském táboře.

[3] BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 122.

[4] Tamtéž.

[5] Tamtéž.

[6] Tamtéž.

[7] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 304.

[8] Informační email zaslaný pracovníkem MěÚ Trutnov, Vlastimilem Grofem, 22. 2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.