Rtyně nad Bílinou (Velvěty)

Ve Rtyni se nacházel pobočný tábor KT Flossenbürg. Dne 10. října 1944 přijel z KT Osvětim do nově zřízeného tábora transport čítající 599 maďarských židovských vězeňkyň,[1] ačkoliv jiný zdroj uvádí počet 600 maďarských a jednu litevskou židovku.[2] Toto pracovní komando bylo nasazeno do muniční továrny Velvěty u Teplic-Šanova. Vězeňkyně byly umístěny v pěti barácích obehnaných ostnatým drátem, nedaleko továrny. Tábor hlídalo 41 strážných SS a 19 dozorkyň.[3] Dobové dokumenty uvádějí, že v období mezi listopadem 1944 a koncem ledna 1945 došlo ke čtyřem případům úmrtí a k explozi v muniční továrně, která si vyžádala řadu obětí. Další dvě ženy pak byly poslány do KT Ravensbrück.[4] Hlášení pocházející z 13. dubna 1945 ovšem uvádí pouze 394 přítomných osob.[5] Mrtvé byly s největší pravděpodobností převezeny do krematoria v nedalekých Litoměřicích. 16. dubna 1945 bylo na hřbitově ve Rtyni pohřbeno 16 židovských vězeňkyň.[6] 20. dubna 1945 byl zbytek pracovního komanda evakuován do Terezína, kde byl 8. května 1945 osvobozen Rudou armádou.[7]

 

Na místě, kde dříve stávala pobočka koncentračního tábora, dnes sídlí firma Lybar a.s. Velvěty čp. 33.[8] Žádný památník, který by připomínal existenci tohoto tábora, tu dnes nestojí. Ve Rtyni je však pietní místo, jež je věnováno  obětem pochodu smrti. Na pomníku zde umístěném je nápis: „V upomínku 46 obětem pochodu smrti 1945“.[9]

 

Jana Havlínová, 2011

 

GPS souřadnice lokality: 50°35'50.746"N, 13°53'37.956"E  (zatím nepotvrzeno městským úřadem)

Nejsou k dispozici žádné fotografie lokality.

 


[1] ALFONS, Adam: Hertine (Rtyně). In: Flossenbürg: das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Ausenlager, Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 137.

[2] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, ed. KÁRNÝ, Miroslav, LORENCOVÁ, Eva, Institut Terezínské Iniciativy, Praha 1999, s. 292.

[3] ALFONS, Adam: Hertine (Rtyně). In: Flossenbürg: das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Ausenlager, Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 138.

[4] Tamtéž.

[5] Tamtéž, s. 139.

[6] Tamtéž.

[7] Tamtéž, srov. BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, ed. KÁRNÝ, Miroslav, LORENCOVÁ, Eva, Institut Terezínské Iniciativy, Praha 1999, s. 293.

[8] Dotazník vyplněný starostou Rtyně nad Bílinou Jaroslavem Liškou 23. 3. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.