Tachov 2

V jihovýchodní části Tachova se nachází Urnový háj, kde jsou uloženy ostatky 600 vězňů [1] z transportu z KT Buchenwald, který dne 13. dubna 1945 přijel přes Karlovy Vary do Tachova. Mrtví tu byli vyloženi z vlaku a po tři dny zpopelňováni. [2] Dobové svědectví uvádí, že se jednalo o 500 až 600 osob a hovoří také o tom, že asi 200 vězňů bylo zastřeleno u Schönwaldu (Lesné). [3]

Současná podoba tachovského památníku pochází ze září 1989, o čemž informuje panel umístěný v jeho blízkosti. [4]

Dalších 15 zastřelených bylo zřejmě zpopelněno u obce Schönbrunn (Studánka). Místo, kde se tak stalo, mělo být po válce údajně označeno zeleným křížkem. [5]

Pavel Straka, 2011, 2013, Jan Kaňa, 2021

 

GPS souřadnice lokality: 49°47'22.678"N 12°38'59.521"E

01

Foto: MěÚ Tachov, 2005 [1]Mail zaslaný starostou města Tachov Mgr. Ladislavem Macákem Památníku Terezín z 3. 11. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.
 [2]LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s 214.
 [3]MALÁ, Irena, KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 186.
 [4]http://www.evidencevh.army.cz/evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE3215-5803 (05.03.2021).
 [5] MALÁ, Irena, KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 186.