Tachov 2

V jihovýchodní části Tachova na židovském hřbitově se nachází urnový háj [1], kde jsou uloženy ostatky asi 450 osob z transportu vězňů z KT Buchenwald, který přijel do Tachova přes Karlovy Vary 13. dubna 1945. Mrtví byli vyloženi z vlaku a po tři dny zpopelňováni na zmiňovaném židovském hřbitově. [2] Dobové svědectví uvádí jejich počet mezi 500 až 600 osobami a hovoří také o zastřelení asi 200 vězňů u Schönwaldu (Lesné). [3]

Nová podoba tachovského památníku byla odhalena v září 1989, o čemž informuje informační panel umístěný v jeho blízkosti. [4] Dalších 15 zastřelených mělo být zpopelněno u obce Schönbrunn (Studánka). Místo, kde se tak stalo, mělo být po válce údajně označeno zeleným křížkem. [5]

Pavel Straka, 2011, 2013

 

GPS souřadnice lokality: 49°47'22.678"N 12°38'59.521"E

01

Foto: MěÚ Tachov, 2005 [1]LAŠTOVKA, Vladimír a kol. : Hrdinové protifašistického odboje.Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s 214.

 [2]LAŠTOVKA, Vladimír a kol. : Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s 214.

 [3]MALÁ, Irena, KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 186.

 [4] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=90245 (23.10.2013).

 [5] MALÁ, Irena, KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 186.