Svatava

Tábor ve Svatavě byl zřízen v říjnu 1943. Mužské komando jej připravovalo na příchod prvních vězeňkyň, jimiž bylo 200 Francouzek, které sem dotazily v dubnu 1944. Tábor byl převeden pod správu koncentračního tábora ve Flossenbürgu, přičemž k 1. září 1944 zde bylo vězněno 1 051 žen. Celkem Svatavou prošlo 2 046 osob, z toho 773 Židovek a 218 Romek.[1] Dalšími vězněnými byly Polky, Češky, Slovinky, Maďarky a již zmíněné Francouzsky,[2] dokonce i 2 Španělky.[3] Poslední vězeňkyně přišly do tábora 8. března 1945 z Gross-Rosenu. Ubytovány byly zpočátku přímo v tovární budově, kde pracovaly ve výrobě leteckých součástek, později v barácích vzdálených 800 m od pracoviště. Tábor byl obehnán plotem z ostnatého drátu nabitým elektřinou. V rozích tábora stály strážní věže. K evakuaci tábora došlo 20. dubna, přičemž jedna kolona se vrátila do Svatavy, kde byla 7. května osvobozena Američany. Druhá kolona se dostala do Bítezevsi na Žatecku a třetí byla hnána až do Volar a Prachatic.[4]

Pomník obětem svatavského tábora se nachází v místě dříve zvaném Auerleiten, dnes Podlesí.[5] Jeho autorkou je akademická sochařka Daniela Vodáková – Vinopalová.[6] V sedmdesátých a osmdesátých letech se zde nacházela i pamětní síň.[7] Na hřbitově má být pohřbena i neznámá vězeňkyně.[8]

Pavel Straka,2011

 

GPS souřadnice lokality: 50°12'10.644"N, 12°36'41.153"E

 

01
02
03

Foto 1:  Dana Štochlová, 2011

Foto 2-3: Dana Kindlová, 2011

 


[1] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 295.

[2] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=160482 (10.12.2011).

[3] Ženský koncentrační tábor Svatava. Místní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků v Sokolově 1970, nestránkovaný propagační leták.

[4] BRENNER, Hans: Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999, s. 295 až 296.

[5] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=160482 (10.12.2011).

[6] NĚMEC, Václav, FRANKOVIČ, Michal: Francouzsky ve Svatavě. Místní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků v Sokolově 1970, fotografická příloha – nestránkována, sedmá fotografie, autor St. Matoušek.

[7] LAŠTOVKA, Vladimír a kol. : Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství , Plzeň 1986, s.213 a Ženský koncentrační tábor Svatava. Místní organizace Českého svazu protifašistických bojovníků v Sokolově 1970, nestránkovaný propagační leták – fotografie na zadní straně.

[8] LAŠTOVKA, Vladimír a kol. : Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství , Plzeň 1986, s.213.