Dlažkovice

Na podzim roku 1941 byl na zámku v Dlažkovicích u Třebenic zřízen tábor pro Židy z Litoměřicka[1], kteří zde měli být internováni do června roku 1943.[2] Dohled nad jeho obyvateli mělo gestapo. Byly zde umístěny celé rodiny, proto bylo zařízení označováno jako bytová pospolitost (Wohngemeinschaft).[3] Internované osoby zde byly soustředěny s veškerým svým stávajícím majetkem (včetně šatstva). Staré osoby byly částečně vyjmuty z pracovní povinnosti, mladší pracovaly na statku v Podsedicích a u místních rolníků.[4]. K 1. listopadu 1941 zde bylo internováno 18 osob, celkem zařízením prošlo 120 až 130 osob.[5]

V červenci 1942 Dlažkovice opustilo několik desítek osob (přeživší Olga Staňková hovoří o 60), které byly nuceny jít pěšky do Podsedic na vlak, odkud jely do Ústí nad Labem a skončily neznámo kde.[6] Třebaže obecní kronika hovoří o tom, že všichni nucení obyvatelé zámku měli být pravděpodobně odvezeni do Polska a nikdo nepřežil,[7] z Dlažkovic bylo 20. listopadu 1942 transportováno do Terezína 30 osob, 16. prosince 1942 38 osob, přičemž válku přežily 4 osoby z druhého transportu.[8] Za dobu svého nuceného pobytu ve zdejším zámku zemřely 4 osoby.[9]

Následně zde pracovali jednak političtí vězni převážně z řad inteligence (učitelé, úředníci, důstojníci apod.), kteří sem byli dopravováni (bez bližšího určení místa věznění) v počtu 20 až 40 pod dohledem stráží SS,[10] hlavně zde ovšem byli v srpnu až září 1943 nasazeni vězni z terezínského ghetta.[11] Opravovali zámek, který měl původně sloužit jako domov pro vojáky navrátilce,[12] nakonec byl objekt určen pro litoměřický chorobinec, který zde byl zřízen v květnu roku 1944.[13]

V současné době je v dlažkovickém zámku umístěn dětský domov se speciálními školami.[14] Podle všeho osud vězněných zde není připomínán žádnou pamětní deskou či jiným způsobem.

Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality:  50°27'55.895"N, 13°58'1.689"E


01
02

Foto: Mirka Bendová (OÚ Dlažkovice), 2011[1] Obecní kronika Dlažkovic, s. 49 (sken zaslán 5. 11. 2011 e-mailem místostarostkou obce Miroslavou Bendovou Petře Fedorovičové), fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále FEDOROVIČ, Tomáš: Pracovní nasazení terezínských vězňů v sudetské župě – Prosmyky a Mlékojedy u Litoměřic, Dlažkovice. In: Terezínské listy 39 (2011), s. 110.

[2] FEDOROVIČ, Tomáš: Pracovní nasazení terezínských vězňů v sudetské župě – Prosmyky a Mlékojedy u Litoměřic, Dlažkovice. In: Terezínské listy 39 (2011), s. 111 a  Obecní kronika Dlažkovic, s. 50 (sken zaslán 5. 11. 2011 e-mailem místostarostkou obce Miroslavou Bendovou Petře Fedorovičové, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[3] FEDOROVIČ, Tomáš: Pracovní nasazení terezínských vězňů v sudetské župě – Prosmyky a Mlékojedy u Litoměřic, Dlažkovice. In: Terezínské listy 39 (2011), s. 111.

[4] Obecní kronika Dlažkovic, s. 49 a 50 (sken zaslán 5. 11. 2011 e-mailem místostarostkou obce Miroslavou Bendovou Petře Fedorovičové, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[5] FEDOROVIČ, Tomáš: Pracovní nasazení terezínských vězňů v sudetské župě – Prosmyky a Mlékojedy u Litoměřic, Dlažkovice. In: Terezínské listy 39 (2011), s. 111.

[6] Tamtéž, s. 111 a 116 (pozn. 46).

[7] Obecní kronika Dlažkovic, s. 50 (sken zaslán 5. 11. 2011 e-mailem místostarostkou obce Miroslavou Bendovou Petře Fedorovičové), fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[8] FEDOROVIČ, Tomáš: Pracovní nasazení terezínských vězňů v sudetské župě – Prosmyky a Mlékojedy u Litoměřic, Dlažkovice. In: Terezínské listy 39 (2011), s. 114.

[9] Tamtéž, s. 111 a 112.

[10] Obecní kronika Dlažkovic, s. 50 a 51 (sken zaslán 5. 11. 2011 e-mailem místostarostkou obce Miroslavou Bendovou Petře Fedorovičové), fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[11] FEDOROVIČ, Tomáš: Pracovní nasazení terezínských vězňů v sudetské župě – Prosmyky a Mlékojedy u Litoměřic, Dlažkovice. In: Terezínské listy 39 (2011), s. 114.

[12] Tamtéž, s. 114.

[13] Tamtéž, s. 114 a Obecní kronika Dlažkovic, s. 50 a 51 (sken zaslán 5. 11. 2011 e-mailem místostarostkou obce Miroslavou Bendovou Petře Fedorovičové), fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[14] E-mail místostarostky obce Dlažkovice Miroslavy Bendové Petře Fedorovičové, ze dne 5. 4. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.