České Budějovice

V bývalých dílnách továrny na lišty firmy Täubel (Nádražní třída čp. 21) se krátce v období  od 8. do 14. dubna 1942 nacházel sběrný tábor pro Židy, kteří pak byli deportováni dál. [1] V mezidobí od 7. do 13. března 1943 tu též existoval pracovně výchovný tábor. Byly zde přechodně internovány rodiny trhovců, kteří byli označeni za asociální živel.  Po týdenním věznění byli propuštěni a místnosti změněny opět na dílny.[2]

 

Na místě se nenachází žádný památník ani pamětní deska, která by existenci tábora připomínala.

 

Jana Havlínová, 2011

 

 

 

GPS souřadnice lokality:   48°58'16.744"N 14°29'13.891"E (poloha shromaždiště)

 

 

01
Místo shromaždiště
02
Místo shromaždiště
03
Místo shromaždiště

 

Foto: Petra Fedorovičová (Památník Terezín), 2011

 [1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 147-148 nebo NEDBÁLEK, František: Místa utrpení a vzdoru. Český svaz protifašistických bojovníků, Praha 1984, s. 116.

[2] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 210 nebo NEDBÁLEK, František: Místa utrpení a vzdoru. Český svaz protifašistických bojovníků, Praha 1984, s. 35.