Hradištko

V souvislosti s vytvořením rozsáhlého cvičiště pro SS jihovýchodně od soutoku Vltavy se Sázavou byl v roce 1942 založen na severním okraji Hradištka pracovně-výchovný tábor. Jeho kapacita byla přibližně 500 osob a na dobu dvou až dvanácti týdnů sem byli posíláni muži české národnosti s tzv. špatnou pracovní morálkou. Vězni pracovali na výstavbě a úpravách cvičiště.

V dubnu 1943 byl tábor, kterým prošel neznámý počet osob, zrušen a jeho příslušníci přemístěni do Břežan. [1]

V objektech zrušeného pracovně-výchovného tábora [2] vznikla v listopadu 1943 pobočka německého KT Flossenbürg, kam byla přemístěna část flossenbürských vězňů mnoha národností. Internovaní, jejichž počet dosáhl bezmála 500 osob, vykonávali různé stavební práce na území cvičiště jednotek SS. [3]

26. dubna 1945 byl tábor likvidován – vlak s hradištskými vězni byl připojen k velkému evakuačnímu transportu, který ze severních Čech pokračoval přes Prahu dále směrem k Rakousku. Část vězňů z tohoto transportu byla v Olbramovicích zastřelena příslušníky SS. Poslední zastávkou transportu se stal Velešín, kde byli vězni osvobozeni jednotkou ROA (vlasovci).

Počet obětí KT Hradištko za období duben a květen 1945 se dle odhadů pohybuje kolem 50 osob. [4]

Na místě bývalého tábora se nachází pomník a informační tabule. [5] Od roku 2012 je toto místo také jednou ze zastávek zdejší naučné stezky “Vystěhované Hradištko“. [6] Další pomník [7] připomíná místo, kde bylo počátkem dubna 1945 zastřeleno několik desítek vězňů. Nalézá se u silnice z Hradištka směrem na Závist a je dějištěm každoročního pietního aktu u příležitosti Dne vítězství. [8]

Jana Šmolová, 2011, Jan Kaňa, 2021

GPS souřadnice lokality: 49°52'5.821"N, 14°25'19.050"E

                                        49°51'41.610"N, 14°25'28.981"E (místo, kde došlo k masakru několika desítek vězňů)

 Hradistko

Foto: Lucie Hašková (OÚ Hradištko), 2020

01
Pomník připomínající místo, kde byli zastřeleni vězni
02
Pomník připomínající místo, kde byli zastřeleni vězni
03
Pomník připomínající místo, kde byli zastřeleni vězni
04
Pietní akt u pomníku KT
05
Informační tabule u pomníku KT
06
Pomník KT
07
Pomník KT
08
Pomník KT
09
Detail informační tabule s nákresem tábora
10
Dobová fotografie tábora
11
Dobová fotografie tábora

Foto 1-5: Lucie Hašková, 2011

Foto 6-9: Lubor Lacina, 2011

Foto 10-11: Archiv OÚ Hradištko[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 117.

[2] Fotografie bývalého tábora zaslaná redaktorkou Zpravodaje obce Hradištko Lucií Haškovou v příloze jejího e-mailu Památníku Terezín z 10.2.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[3] SKRIEBELEIT, Jörg: Hradischko (Hradištko). In: Flossenbürg: Das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Nebenlager. Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 148-150.

[4] Mail zaslaný Lucií Haškovou (OÚ Hradištko) Památníku Terezín z 9. 11. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[5] Fotografie pomníku zaslaná redaktorkou Zpravodaje obce Hradišťko Lucií Haškovou v příloze jejího e-mailu Památníku Terezín z 10. 2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[6] Mail zaslaný Lucií Haškovou (OÚ Hradištko) Památníku Terezín z 9. 11. 2020, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[7] Dvě fotografie pomníku zaslané redaktorkou Zpravodaje obce Hradišťko Lucií Haškovou v příloze jejího e-mailu Památníku Terezín z 10.2.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[8] Dotazník vyplněný redaktorkou Zpravodaje obce Hradišťko Lucií Haškovou 10. 2. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 

GPS 49°52'4.780"N, 14°25'18.011"E