Hradištko

V souvislosti s vvtvořením rozsáhlého cvičiště SS v prostoru jihovýchodně od soutoku Vltavy se Sázavou byl v roce 1942 na severním okraji Hradištka založen pracovně výchovný tábor, jehož vězňové pracovali na výstavbě a úpravách cvičiště. Do tábora s kapacitou přibližně 500 osob byli na dobu dvou až dvanácti týdnů posíláni muži české národnosti s tzv. špatnou pracovní morálkou. V dubnu 1943 byl tábor, kterým prošel neznámý počet osob, zrušen a jeho příslušníci přemístěni do Břežan.[1]

V objektech zrušeného pracovně výchovného tábora[2] vznikla v listopadu 1943 pobočka německého KT Flossenbürg, kam byla přemístěna část flossenbürských vězňů mnoha národností. Táboroví vězni, jejichž počet dosáhl bezmála 500 osob, vykonávali různé stavební práce na území cvičiště jednotek SS. 26. dubna 1945 byl tábor likvidován – vězni byli vlakem převezeni do Prahy, odkud byl však transport vrácen zpět a v lesíku poblíž Vrchotových Janovic došlo k zastřelení několika vězňů příslušníky SS. Počet obětí KT Hradištko v období duben a květen 1945 je odhadován na 100 – 150 osob.[3]

Na místě bývalého tábora se nachází pomník a informační tabule.[4] Další pomník[5] připomíná místo, kde bylo počátkem dubna 1945 zastřeleno několik desítek vězňů. Nalézá se u silnice z Hradištka směrem na Závist a je dějištěm každoročního pietního aktu u příležitosti Dne vítězství.[6]

Jana Šmolová, 2011

GPS souřadnice lokality: 49°52'5.821"N, 14°25'19.050"E (GPS poloha masakru několika desítek  vězňů:  49°51'41.610"N, 14°25'28.981"E)

 

01
Pomník připomínající místo, kde byli zastřeleni vězni
02
Pomník připomínající místo, kde byli zastřeleni vězni
03
Pomník připomínající místo, kde byli zastřeleni vězni
04
Pietní akt u pomníku KT
05
Informační tabule u pomníku KT
06
Pomník KT
07
Pomník KT
08
Pomník KT
09
Detail informační tabule s nákresem tábora
10
Dobová fotografie tábora
11
Dobová fotografie tábora

 

Foto 1-5: Lucie Hašková, 2011

Foto 6-9: Lubor Lacina, 2011

Foto 10-11: Archiv OÚ Hradištko[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 117.

[2] Fotografie bývalého tábora zaslaná redaktorkou Zpravodaje obce Hradištko Lucií Haškovou v příloze jejího e-mailu Památníku Terezín z 10.2.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[3] SKRIEBELEIT, Jörg: Hradischko (Hradištko). In: Flossenbürg: Das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Nebenlager. Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 148-150.

[4] Fotografie pomníku zaslaná redaktorkou Zpravodaje obce Hradišťko Lucií Haškovou v příloze jejího e-mailu Památníku Terezín z 10.2.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[5] Dvě fotografie pomníku zaslané redaktorkou Zpravodaje obce Hradišťko Lucií Haškovou v příloze jejího e-mailu Památníku Terezín z 10.2.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[6] Dotazník vyplněný redaktorkou Zpravodaje obce Hradišťko Lucií Haškovou 10.2.2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

 

GPS 49°52'4.780"N, 14°25'18.011"E