Choustníkovo Hradiště

15. února 1945 vyrazil z koncentračního tábora Gross-Rosen vězeňský transport, který se 17. února přesunul přes Petřkovice do Poříčí u Trutnova, kde byli vězňové ubytováni v pobočce výše zmiňovaného koncentračního tábora. 19. února pak pokračoval do Choustníkova Hradiště a Kuksu. Poté se po obdržení kurýrní zprávy vracel směrem na Trutnov. Během zpáteční cesty byla část vězňů povražděna v lese Hradišťský revír, další zahynuli u Kocbeře, Stříteže a Studence. Pochod skončil na nádraží ve Starém Městě, odkud byli vězni po železnici posláni do koncentračního tábora Flossenbürg. [1]

V Choustníkově Hradišti, kde bylo zavražděno 88 vězňů, se dnes nachází podrobná informační deska instalovaná tamním obecním úřadem. Dodnes jsou zde znatelné prohlubně po bývalých masových hrobech (dva vedle sebe). [2] V okolí Choustníkova Hradiště bylo celkem objeveno 145 obětí, [3] které byly 23. září 1945 uloženy na místním hřbitově. Hrob označuje 7,5 m vysoký monolit z pískovce s trnovou korunou a nápisem „LIDÉ BDĚTE! 1938 – 1945 Stočtyřicetpět obětí pochodu smrti z konc. tábora Gross Rosen 19.2.1945“  [4] Památník byl vytvořen v roce 1952. V roce 2014 došlo k úpravám a opravám okolí památníku.[5]

Od roku 2003 pořádá každoročně v květnu Krajská rada Klubu českého pohraničí u hrobu pietní akt za přispění Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, Armády České republiky a místního obecního úřadu. [6]

Pavel Straka, 2011, 2013, Jan Špringl, 2015

GPS souřadnice lokality: zatím nepotvrzeno městským úřadem

 

01
02
03
04
Foto:  OÚ Choustníkovo Hradiště (zasláno 2011)

 


 

 [1] JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Východočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1980, s. 142 - 143.

 [2] Dotazník zpracovaný starostou Choustníkova Hradiště Vratislavem Vopálkou z 9. 2. 2011 a fotografie zaslané sekretářkou starosty Kateřinou Srníčkovou Památníku Terezín ze 17. 2. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Taktéž http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-trutnov/choustnikovo-hradiste.html (11.10.2013).

 [3] JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Východočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1980, s. 143.

 [4] http://www.vets.estranky.cz/clanky/vpm-okres-trutnov/choustnikovo-hradiste.html (11.10.2013).

[5] ŠTRAIT, Jaroslav: Takový osud připravili lidé lidem! In: Národní osvobození, č.3, roč. 2015, s.6.

[6] Tamtéž.