Pudlov

V katastru dnešního města Bohumína v dřívější samostatné obci Pudlov bylo od července 1942 do července 1944 internováno celkem 200 osob židovského původu (původem například z Polska a Řecka), které pracovaly na stavbě dráhy v Novém Bohumíně. Zahynulo zde 7 lidí pohřbených v blízkosti tábora. V červenci 1944 byli věznění převezeni do Osvětimi.[1] Na místě tábora se v současné době nic nenachází a jeho existence není ničím připomínána.[2]

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality:  49°53'48.788"N, 18°20'14.745"E (umístění nepotvrzeno městským úřadem)

 

Kdispozici nejsou žádné fotografie lokality.

 [1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 156.

[2] E-mail od Evy Liszokové z MěÚ Bohumín ze dne 22. 2. 2011, fond Projekt za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.