Víska u Jevíčka

Poblíž silnice z Vísky u Jevíčka (dříve Derflík) do Chornice stál nejprve tábor pro civilní dělníky, kteří pracovali na stavbě dálnice. Na jaře 1940 sem ovšem byli též přivezeni polští Židé. Jeden z nich byl v roce 1941 zastřelen německou stráží, která tábor hlídala (od příchodu Židů až do jeho zrušení). Byl převezen do Jevíčka a pohřben na místním židovském hřbitově.[1] Po napadení Sovětského svazu jsou v táboře umístěni i sovětští váleční zajatci.[2] V roce 1942 tu zemřelo 142 těchto vězňů na skvrnitý tyfus a byli pohřbeni v lese Kalenky na zvláštním pohřebišti. V září 1942 byl tábor po zastavení prací na stavbě dálnice zrušen.  Dělníci se rozešli, 149 polských Židů bylo odvezeno vlakem do Polska a 257 ruských zajatců odvedeno na nádraží do Chornic a odtud odvezeno neznámo kam. Poté bylo zařízení tábora rozebráno a částečně spáleno. Místo bylo rozoráno. Celkem táborem prošlo 1800 osob, z 20% Židé a z 55% sovětští váleční zajatci. Zbytek tvořili němečtí dělníci.[3]

Místo pohřbu zemřelých na tyfovou epidemii je připomínáno od 7. října 1951 pomníkem dle návrhu ing. Jaroslava Mackerleho,[4] který byl v roce 2006 za finanční podpory Krajského úřadu Pardubického kraje zrekonstruován.[5] Na přítomnost sovětských zajatců upozorňuje informační tabule umístěná u pomníku hřbitova, aniž by ovšem upozorňovala na internaci židovského obyvatelstva.[6]

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality:  49°39'11.077"N 16°42'54.986"E (místo zatím nebylo identifikováno obecním úřadem)

 

01
02
03
04
05
06

Foto: Pavel Straka, Jan Špringl (Památník Terezín), 2011

 [1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 412.

[2] JOŽÁK, Jiří: Památná místa protifašistického boje Východočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1980, s. 136.

[3] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 412.

[4] GRUNTOVÁ, Jitka: Památná místa protifašistického boje na okrese Svitavy. Historicko-dokumentační komise Okresního výboru Českého svazu protifašistických bojovníků Svitavy a Okresní muzeum dělnického hnutí Svitavy, Svitavy 1986, s. 33.

[5] http://www.valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=101409 (12.12.2011).

[6] Fotografie Víska u Jevíčka 13 z  9. 12. 2011 pořízená  Janem  Špringlem, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.