Bělá nad Svitavou

Vězni, kteří zahynuli v pobočce koncentračního tábora Gross-Rosen v Brněnci, a ti, kteří nepřežili transport do tohoto tábora v lednu 1945 (z Goleszowa), byli odváženi mimo tábor do tehdejší Německé Bělé (dnes Bělá nad Svitavou), aby zde byli pohřbeni do hromadného hrobu na poli za zdí místního hřbitova, přičemž nebyli zaznamenáváni v matrice zemřelých.[1]

K exhumaci hromadného hrobu došlo ve dnech 25. a 26. září 1946. Zjistilo se, že se jedná o dva hromadné hroby, z nichž bylo celkem vyzvednuto 42 těl.[2]

Po exhumaci byly oběti uloženy do společného hrobu na hřbitově v Bělé nad Svitavou. Úsilí místních obyvatel umístit zde pamětní desku bylo dlouho marné. Až úspěch filmu Stevena Spielberga Schindlerův seznam, jež se váže také k výše zmiňovanému brněneckému táboru, podpořil umístění pamětní desky s nápisem „PAMÁTCE ŽIDOVSKÝM OBĚTEM 2.světové války.“[3]

Jiří Kleker, 2011

 

GPS souřadnice lokality: 49°38'17.25"N 16°29'18.65"E

 

 

01
02
03
04
05

Foto:  Anna Korbářová (OÚ Bělá nad Svitavou), 2011

 [1] GRUNTOVÁ, Jitka: Oskar Schindler: legenda a fakta. Barrister & Principal, Brno 1997, s. 141.

[2] Tamtéž.

[3] Tamtéž, s. 142.