Mladotice

Na mladotickém hřbitově se nachází pomníček dvěma obětem pochodu smrti. [1] Jednalo se o válečné zajatce - Ivana Gurského a Michala Subenka. [2] Oba tito zajatci zemřeli v březnu 1945 při průchodu Mladou Boleslaví, jejich těla ovšem byla dopravena až do vzdálených Mladotic, kde byla vyhozena z vlaku a následně pohřbena.

Od 1. září 2020 je událost také připomenuta na informačním panelu uprostřed obce. Tento panel obsahuje též údaje o transportech smrti z dubna 1945, včetně tzv. mladotické osvobozovací akce a seznamu zde zachráněných vězňů. [3]

Pavel Straka, 2011, Jan Kaňa, 2020

 

GPS souřadnice lokality: 49°58'52.630"N 13°22'0.930"E

01
02
03
04

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011

 [1] LAŠTOVKA, Vladimír a kol.: Hrdinové protifašistického odboje. Západočeské nakladatelství, Plzeň 1986, s. 211.

[2] Fotografie Mladotice 1 až 4 pořízené Pavlem Strakou 8. 11. 2011, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[3] https://www.mladotice.cz/fotogalerie-1/foto-z-akci/2020/infopanel-transporty-smrti-1945-209cs.html (23.10.2020).