Otruby

V březnu 1945 [1] procházel osadou Otruby (dnes součást města Slaný) pochod smrti čítající zřejmě několik tisíc válečných zajatců. Tři sovětští vězni zde měli zemřít a být pohřbeni. Pochod dále pokračoval po hlavní silnici na Louny [2] a odsud přes Dobroměřice pravděpodobně směrem k Mostu. [3]

Hrob se nachází v místní části Lidice u Otrub. Na desce z červeného mramoru je kromě jmen obětí (Petr Sapryhin, Dimitrij Gladkov a Petro Sosulja) uvedena také poznámka, že místem jejich úmrtí byla nedaleká osada Trpoměchy. [4]

Jan Kaňa, 2019

 


GPS souřadnice lokality: 50°14'54.93"N, 14°04'32.68"E

 


[1] KALENDA. Zdenek: Protifašistický odboj na Kladensku v letech 1939-1945. Historicko-dokumentační komise OV ČSPB Kladno, Kladno 1987, s. 46.

[2] GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 134.

[3] MALÁ, Irena- KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 100.

[3] http://www.evidencevh.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE2124-1725&fnin=Petro&srn=Sosulja&st=0& (19.07.2019).