Rtyně nad Bílinou

Na hřbitově za obcí Rtyně nad Bílinou se nachází obelisk na památku 46 blíže neurčeným obětem pochodu smrti, [1] který má s největší pravděpodobností souvislost s existencí rtyňského koncentračního tábora, jenž byl pobočkou KT Flossenbürg.

16. dubna 1945 bylo na hřbitově pohřbeno 16 židovských vězeňkyň  [2], u kterých  lze předpokládat, že byly zahrnuty do počtu 46 osob uvedeného na pomníku.  Na stejném hřbitově se nalézá i společný hrob tří srbských obětí nacismu: Jana Vojislava (28. 9. 1910 - 11. 10. 1941), Milana Samarského (15. 12. 1912 - 9. 6. 1942) a Dragustina Andielkoviče (20. 8. 1912 - 29. 3. 1943). [3]

Pavel Straka, 2011, 2013, 2020

GPS souřadnice lokality: 50°36'20.470"N 13°54'47.470"E

Rtyně 1      Rtyně 2

Foto: Jaroslav Liška (OÚ Rtyně nad Bílinou), 2020

 

01
Pomník obětem pochodu smrti
02
Hrob srbských obětí
03
Hrob srbských obětí

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2012 

 [1] Fotografie Rtyně - pomník obětem pochodu  smrti 1  pořízené  Pavlem Strakou 7. 3. 2012, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále http://evidencevh.army.cz/evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE4213-745&mt=Rtyn%c4%9b%20nad%20B%c3%adlinou&st=0& (09.12.2020).

 [2] ALFONS, Adam: Hertine (Rtyně). In: Flossenbürg: das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Ausenlager, Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 139.

 [3] Fotografie Rtyně - hroby srbských obětí nacismu 2 a 3  pořízené  Pavlem Strakou  7. 3. 2012, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále http://evidencevh.army.cz/evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=CZE4213-715&mt=Rtyn%c4%9b%20nad%20B%c3%adlinou&st=0& (09.12.2020).