Rtyně nad Bílinou

Na hřbitově za obcí Rtyně nad Bílinou se nachází obelisk na památku 46 blíže nespecifikovaným obětem pochodu smrti, [1] který měl s největší pravděpodobností souvislost s existencí rtyňského koncentračního tábora, jenž byl pobočkou KT Flossenbürg. 16. dubna 1945 bylo na hřbitově pohřbeno 16 židovských vězeňkyň  [2], u kterých  lze předpokládat, že byly zahrnuty do počtu 46 osob uvedeného na pomníku.  Na stejném hřbitově se nalézá i společný hrob tří srbských obětí nacismu: Jana Vojislava (28. 9. 1910 - 11. 10. 1941), Milana Samarského (15. 12. 1912 - 9. 6. 1942) a Dragustina Andielkoviče (20. 8. 1912 - 29. 3. 1943). [3] Vedle nich jsou zde uloženy i ostatky neznámého sovětského vojáka padlého v květnu 1945.

Pavel Straka, 2011, 2013

GPS souřadnice lokality: 50°36'20.470"N 13°54'47.470"E

01
Pomník obětem pochodu smrti
02
Hrob srbských obětí
03
Hrob srbských obětí

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2012



 

 [1] Fotografie Rtyně - pomník obětem pochodu  smrti 1  pořízené  Pavlem Strakou 7. 3. 2012, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=13851 (17.10.2013).

 [2] ALFONS, Adam: Hertine (Rtyně). In: Flossenbürg: das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Ausenlager, Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 139.

 [3] Fotografie Rtyně - hroby srbských obětí nacismu 2 a 3  pořízené  Pavlem Strakou  7. 3. 2012, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále http://valecnehroby.army.cz/Evidence/detail-hrobu-ci-mista?id=13690 (17.10.2013).