Brno

Na konci třicátých let 20, století [1] byla v Brně započata stavba budovy gymnázia při tamějším kněžském semináři dle návrhů architektů Oskara Pořízky a Jana Chomutovského. Do smrti biskupa Kupky v červnu 1941 byla hrubá stavba dokončena, ale poté byla další výstavba německými úřady zcela zakázána. Teprve v roce 1943 bylo rozhodnuto o dostavbě areálu a jeho pronajmutí pro potřeby Technické a policejní akademie SS. Pro tyto účely zde byl na podzim 1943 zřízen pobočný tábor KT Osvětim.[2] Do Brna byli přivezeni zejména vězni polské národnosti, kteří byli umístěni nejprve přímo v rozestavěné budově, později v nově vybudovaném objektu asi 300 m od budovy. Vězni byli využíváni pro práce ve zbrojním průmyslu a většina z nich byla každý den převážena na asi 15 km vzdálený hrad Veveří, který rovněž zabraly jednotky SS.[3] Po dokončení stavby budovy tu i nadále fungoval koncentrační tábor, probíhal zde v laboratořích zbrojařský výzkum a sami vězni pracovali v různých oborech.[4] V dubnu 1945 byl tábor evakuován.[5]

Těsně po válce budova sloužila jako nemocnice sovětské armády, od září 1947 zde existovalo Biskupské gymnázium, které bylo následujícího roku postátněno. V letech 1953 až 1991 pak budovu využívala nejdříve Vojenská vysoká škola technická a poté Vysokého učení technické v Brně. Biskupské gymnázium zde opět sídlí od školního roku 1991/92.[7]

Existence tábora nebyla v jeho místě nijak přípomínána [6], až v roce 2013 byla na budově současného Biskupského gymnázia odhalena pamětní deska s textem v polštině a češtině: „V této budově byl v letech 1943-1945 umístěn pobočný osvětimský tábor Brünn, ve kterém bylo uvězněno asi 250 polských politických vězňů.“ . Umístění desky zorganizovala Společnost na ochranu Osvětimi (Polsko) ve spolupráci s Radou na ochranu paměti boje a mučednictví (Polsko), Státním muzeem Auschwitz-Birkenau v Osvětimi (Polsko) a Biskupským gymnáziem v Brně (Česká republika).[8]

Pavel Straka, 2011, Jan Špringl, 2013

 

GPS souřadnice lokality:  49°12'7.808"N, 16°34'24.717"E (umístění zatím nepotvrzeno městským úřadem)

 

01
02
03
04

Foto: Lubor Lacina, 2011


[3] E-mail PhDr. Petra Krátkého z Biskupského gymnázia v Brně zaslané Památníku Terezín dne 9. 11. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[6] E-mail PhDr. Petra Krátkého z Biskupského gymnázia v Brně zaslaného Památníku Terezín 9. 11. 2011, fond Projekt  Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[7] TARDY PARÁLOVÁ, Markéta - PIETKA, Bohdan: Pobočný osvětimský tábor Brünn v Brně (1943-1945): 70. výročí vzniku pobočného táboru KL Auschwitz na českém území. Towarzystwo Opieki nad Oswiecimiem. Osvětim 2013, s. 33-34.

[8] TARDY PARÁLOVÁ, Markéta - PIETKA, Bohdan: Pobočný osvětimský tábor Brünn v Brně (1943-1945): 70. výročí vzniku pobočného táboru KL Auschwitz na českém území. Towarzystwo Opieki nad Oswiecimiem. Osvětim 2013, s. 55.