Křepenice

Na severním okraji obce Křepenice se nacházel pracovní tábor, do kterého byla nejspíše v březnu 1945,[1] přestože jiný zdroj uvádí již únor 1945 [2], přesunuta část věznů z pobočky koncentračního tábora Flossenbürg ve Vrchotových Janovicích. Do čtyř původně hospodářských budov, obehnaných ostnatým drátem, bylo umístěno přibližně 150 až 170 vězňů různých národností, kteří měli za úkol pracovat na údržbě místní a okolních silnic.[3] Mezi vězni se nacházeli občané SSSR, Polska, Francie, Maďarska, Polska a také dva Češi. Během krátkého trvání tábora zde zemřelo nebo bylo umučeno 16 osob. Ty byly zahrabány buď na zahradě tábora, nebo v mělkém hrobě v lese Dejbř.[4] Samotný tábor byl zlikvidován 26. dubna 1945 zničením dokumentace a přesunem vězňů nákladními auty do železniční stanice Měchenice.[5] Odtud byli vězni z tábora údajně odvedeni a poblíž Janovic a Křešic na Voticku zastřeleni.[6]

Po válce byl na severním okraji Křepenic umístěn pomník – dřevěný kříž s trnovou korunou,[7] který později doplnil pamětní kámen s deskou připomínající oběti tábora.[8] Těla mrtvých byla následně převezena a uložena na místním hřbitově, kde jim byl věnován společný hrob s padlými vojáky sovětské armády.[9]

Jana Šmolová a Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality: 49°42'23.555"N 14°20'50.931"E

 

01
Památník KT Křepenice
02
Památník KT Křepenice
03
Památník KT Křepenice

Foto: Dana Vokrouhlíková (OÚ Křepenice), 2011


 


[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 112-113.

[2] GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 175.

[3] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 112-113.

[4] GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 175.

[5] Tamtéž.

[6] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 112-113.

[7] GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 175 a GŐRTLER, Miroslav: Památná místa protifašistického boje Středočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1976, s. 139.

[8] Fotografie zaslaná D. Vokrouhlíkovou, starostkou obce Křepenice, Památníku Terezín 10. 4. 2011, fond Projekt Za Pomníčky, Archiv Památníku Terezín.

[9] GŐRTLER, Miroslav: Ve jménu života. Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1980, s. 175 a GŐRTLER, Miroslav: Památná místa protifašistického boje Středočeského kraje. Naše vojsko, Praha 1976, s. 139.