Tvoršovice

V Tvoršovicích se nacházel tábor pro židovské míšence a manžele židovských žen, který byl podobně jako zařízení ve Vrchotových Janovicích podřízen táboru v Bystřici u Benešova.

Vznikl zřejmě v létě roku 1944 a zrušen byl začátkem května 1945. Vězni byli ubytováni v dlouhých dřevěných barácích pro dvě stě osob. [1] Tyto baráky si ovšem nejdříve museli sami postavit, takže prvních několik dní existence tábora vězni zřejmě přespávali v konírně loveckého zámku. [2] Hlavní pracovní náplní internovaných byla stavba betonových muničních bunkrů [3] a železniční přípojky do lihovaru. [4]

Existence tábora není na jeho místě nijak připomínána.

Jan Kaňa, 2018

 


GPS souřadnice lokality: 49°45'02.4"N 14°37'49.2"E (přesné souřadnice  lokality nejsou známy)

 

[1] ZEMANOVÁ, Věra- PLACHÁ, Pavla: Tábory pro tzv. židovské míšence a nežidovské partnery ze smíšených manželství na českém území v době 2. světové války. In: Nepřichází-li práce k Tobě..., Různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech, Praha 2003, s. 106-107.

[2] http://www.nesvacily-rodnaviska.estranky.cz/clanky/vystehovani-obce/pribehy-a-svedectvi.....html (31.08.2018).

[3] http://www.mistapametinaroda.cz/?lc=hr&id=1108&ls=cs (31.08.2018).

[3] ZEMANOVÁ, Věra- PLACHÁ, Pavla: Tábory pro tzv. židovské míšence a nežidovské partnery ze smíšených manželství na českém území v době 2. světové války. In: Nepřichází-li práce k Tobě..., Různé podoby nucené práce ve studiích a dokumentech, Praha 2003, s. 107.