Korunní

Od srpna 1942 do července 1944 existovala v Krondorfu, dnes Korunní u Stráže nad Ohří, pobočka KT Flossenbürg. Její vězni se podíleli na pracích souvisejících s provozem továrny na minerální vody Mattoni. Počet vězněných nepřevýšil číslo 120 mužů původem z Čech, Německa a Rakouska.[1] Tábor je připomínám pomníkem, na němž ovšem nejsou uvedeny žádné informace. [2]

Pavel Straka, 2014

GPS souřadnice lokality:  50°20'11.317"N 13°4'43.108"E

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.

 


[1] ADAM, Alfons: Krondorf – Sauerbrunn (Korunní). In: Flossenbürg. Das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Nebenlager. Verlag C.H. Beck oHG, München 2007, s. 166 - 168.

[2] E-mail starosty Stráže nad Ohří Miroslava Záleského Petře Fedorovičové (Památník Terezín) ze dne 9. 2. 2011 s fotografickou přílohou, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.