Mladkov u Boskovic

V blízkosti obce Mladkov (dnes součást Boskovic) se do roku 1942 nacházel pracovní tábor Heidelberg, který byl zrušen poté, co byly zastaveny práce na stavbě dálnice. Kapacita tábora, který sestával ze čtyř dřevěných baráků, byla tři sta až tři sta padesát osob. [1]
Poté, od 1. prosince 1943 do 20. dubna 1945 se tu nacházel pracovně výchovný tábor. [2] Přestavba na tento typ tábora s sebou nově přinesla dvě strážní věže a vysoké oplocení. [3] Průměrně zde pak mělo být drženo dvě stě vězňů.  [4]

Do září 1944 se jednalo o tábor určený výhradně pro mladistvé chlapce, [5] později zde byli i starší vězni. [6] Zřejmě všichni se měli provinit tím, že utekli z nucených prací v Německu. V táboře byli využíváni na těžké polní a lesní práce, [7] odváděni měli být taktéž do blízkých továren, a dokonce se pravděpodobně podíleli i na výstavbě boskovického vodovodu. [8]

Po válce bylo toto místo použito jako internační tábor pro německé obyvatelstvo před vyhoštěním, v padesátých letech sem byli nouzově umístěni váleční uprchlíci z Řecka a později zde vzniklo rekreační středisko, které využívali například pionýři. Od devadesátých let ovšem areál postupně chátral a na přelomu tisíciletí byl zlikvidován. Do dnešních dní se dochovaly jen základy některých budov. [9]

Žádný pomník či pamětní deska, které by existenci tábora připomínaly, se dnes v Mladkově zřejmě nenachází.

Jan Kaňa, 2019

 

GPS souřadnice lokality: 49°29'30.6"N, 16°37'24.7"E

 


[1] MAINUŠ, František: Totální nasazení: Češi na pracích v Německu 1939-1945. Universita J. E. Purkyně, Brno 1970,  s. 137. / http://www.soupispamatek.com/okres_boskovice/foto/mladkov/mladkov.htm (11.07.2019).

[2] BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 206. / NEDBÁLEK, František: Místa utrpení a vzdoru. Český svaz protifašistických bojovníků, Praha 1984. s. 36.

[3] https://www.boskovice.cz/historie%2Dobce%2Dmladkov/d-23587 (11.07.2019).

 [4] BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 206.

 [5] Jednalo se o chlapce ve věku čtrnácti až osmnácti let. (BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 206. / MAINUŠ, František: Totální nasazení: Češi na pracích v Německu 1939-1945. Universita J. E. Purkyně, Brno 1970,  s. 137.)  Na oficiálních stránkách obce se ovšem lze dočíst, že se jednalo o chlapce ve věku čtrnácti až dvaceti let. (https://www.boskovice.cz/historie%2Dobce%2Dmladkov/d-23587)  (11.07.2019).

 [6] Jedním z těchto starších vězňů byl například i František Hebelka, který z Mladkova pocházel. (https://www.boskovice.cz/historie%2Dobce%2Dmladkov/d-23587)  (11.07.2019)

 [7] BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 206.

 [8] https://www.boskovice.cz/historie%2Dobce%2Dmladkov/d-23587 (11.07.2019).

 [9] http://www.citem.cz/tmb/index.php?page=catalogue&table=0&params=20%7C28%3B1%3B%7C&recsId=&select_checked=&savedPrevId= (11.07.2019) / http://www.soupispamatek.com/okres_boskovice/foto/mladkov/mladkov.htm (11.07.2019).