Praha - Holešovice (Radiotrh)

Od října 1941 do března 1945 [1] sloužil areál Nového výstaviště v Praze 7 jako sběrný tábor pro osoby, které nacisté podle norimberských rasových zákonů považovali za židy. Tímto místem mělo projít více jak čtyřicet pět tisíc lidí. Přebývali tu v chátrajících výstavních pavilonech, [2] které byly bez vytápění a bez hygienických zařízení. Pobyt zde většinou  netrval déle než několik málo dní. Poté se vězni za doprovodu četnictva museli přesunout na bubenské nádraží. Odtud následovala deportace, nejprve počínaje říjnem 1941 do ghetta v Lodži, od konce listopadu 1941 do ghetta v Terezíně. Celkem bylo takto vypraveno šedesát devět transportů. [3]

Na místě bývalého tábora se od 16. října 1991 nachází pamětní deska od bývalé vězenkyně terezínského ghetta a dalších KT Helgy Weissové-Hoškové, [4] na níž je nápis: „NA PAMÁTKU VÍCE NEŽ 80 TISÍC ČESKÝCH ŽIDŮ VYVRAŽDĚNÝCH V LETECH 1941-1945 45.513 MUŽŮ, ŽEN A DĚTÍ BYLO ODVLEČENO Z TĚCHTO MÍST“ [5]

Jan Kaňa, 2018, 2020

 

GPS souřadnice lokality: 50°06'08.0"N 14°25'55.2"E

  

Foto: Jan Kaňa (Památník Terezín), 2019

 


[1] Starší zdroje mohou uvádět jiné informace o délce trvání tábora či o počtu deportovaných. Například dle publikace Tábory utrpení a smrti měl být tábor zrušen v červenci 1943. (Srvn. BUBENÍČKOVÁ, Růžena - KUBÁTOVÁ, Ludmila - MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 147.)

[2] Na podzim 1941 se mělo jednat o pavilony U1 a U5. Přesné umístění tábora se zřejmě několikrát změnilo.  (https://iwitness.usc.edu/sfi/Sites/iwalk/radiotrh/Deporta%C4%8Dn%C3%AD-centrum-na-Radiotrhu.aspx) (22.06.2020).

[3] ŠANDA, Jaroslav: Koncentrační tábor v Praze 7 – Radiotrh. Obvodní výbor Českého svazu protifašistických bojovníků v Praze 7, Praha 1987, s. 13-35.

[4] PAŘÍK, Arno: Helga Weissová-Hošková. Památník Terezín, Praha 1993, s. 12.

[5] Fotografie 1-2 pořízené Janem Kaňou 22. 02. 2019, fond projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín. Dále https://www.vets.cz/vpm/1085-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky/#1085-pametni-deska-obetem-2-svetove-valky (10.10.2018).