Žárovice

V pracovním táboře v Žárovicích (1 km od obce Hamry) byli soustředěni Židé z Prostějovska. Tábor byl zřízen v dubnu 1942 a bylo v něm umístěno 260 osob, z toho 118 dospělých mužů a 8 mladistvých ve věku 16 až 18 let. Internovaní pracovali v lese. V červnu 1942 byl tábor rozpuštěn, přičemž není jisté, zda obyvatelé byli propuštěni, nebo dopraveni do ghetta v Terezíně.[1] Existence tábora není na jeho místě nijak připomínána.

Pavel Straka, 2011

 

GPS souřadnice lokality:   49°27'41.906"N, 16°59'1.532"E (přesné souřadnice  lokality nejsou známy)

 

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.[1] BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Nakladatelství Svoboda, Praha 1969, s. 150.