Hořejší Vrchlabí

V září 1944 zde byl vytvořen pobočný tábor KT Gross-Rosen.[1] První transport, který dorazil do Vrchlabí z KT Osvětim v září téhož roku, čítal 250 žen. Následující transport přivezl dalších 152 maďarských a slovenských žen židovského původu. Ženy pracovaly v továrně pro firmu Elektrokonzern C. Lorenz AG a byly ubytovány přímo v její budově na půdě.[2] Vězeňkyně tohoto tábora byly osvobozeny sovětskou armádou 9. května 1945.

Dnes na tomto místě stojí původní tovární areál, který byl během let upravován pro potřeby výroby. Není známo, že by se zde či v bezprostředním okolí nacházel pomník, či památník připomínající existenci tábora.

Jana Havlínová, 2011

 

GPS souřadnice lokality:  50°39'13.168"N, 15°36'17.352"E (zatím chybí přesná lokalizace od městského úřadu)

 

 

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Foto: Pavel Straka (Památník Terezín), 2011


 

[1] BRENNER, Hans. Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999,  ed. KÁRNÝ, Miroslav, LORENCOVÁ, Eva, Institut Terezínské Iniciativy, Praha 1999, s. 304. . Srovnej BUBENÍČKOVÁ, Růžena, KUBÁTOVÁ, Ludmila, MALÁ, Irena: Tábory utrpení a smrti. Svoboda, Praha 1969, s. 123.

[2] BRENNER, Hans. Ženy v pobočných táborech Flossenbürgu a Gross-Rosenu na českém a moravském území. In: Terezínské studie a dokumenty 1999,  ed. KÁRNÝ, Miroslav, LORENCOVÁ, Eva, Institut Terezínské Iniciativy, Praha 1999, s. 304-305. Též Dopis zaslaný tajemníkem MÚ Vrchlabí Pavlem Řehákem Památníku Terezín 28.3. 2011, fond Projekt Za pomníčky, Archiv Památníku Terezín.