Všeruby

Do obce Kunějovice na Plzeňsku dorazil 29. dubna 1945 pěší vězeňský transport, který zde přenocoval. Druhého dne pokračoval směrem na Nečtiny. V transportu bylo přibližně 600 českých, polských, německých a židovských žen. V Kunějovicích byla ubita německou dozorkyní maďarská židovka Aranga Rothová, jejíž ostatky – ponechané nejprve nedůstojně na hnojišti – byly místními rolníky pohřbeny na židovském hřbitově ve Všerubech.[1] Zde  jsou kromě ní pohřbeni také tři Rusové z pěšího zajateckého transportu, který procházel touto obcí 30. dubna 1945. Jeden z Rusů byl ubit dozorci, druzí dva zemřeli vysílením. Tyto oběti sem byly přeneseny po exhumaci z různých míst v okolí Všerub (například Rusové zahynulí vysílením měli svůj dočasný hrob u usedlosti Dohalice).[2]

Pavel Straka, 2011

GPS souřadnice lokality:  49°50'35.382"N, 13°13'33.129"E (přibližné, přesná poloha hrobu není známa)

K dispozici nejsou žádné fotografie lokality.

 


[1] MALÁ, Irena - KUBÁTOVÁ, Ludmila: Pochody smrti. Nakladatelství politické literatury, Praha 1965, s. 184.

[2] Tamtéž.