Křivoklát

Od 10. dubna do 6. června roku 1942 bylo v křivoklátských lesích pracovně nasazeno tisíc vězeňkyň z Ghetta Terezín ve věku šestnácti až padesáti let. Ženy byly rozděleny do třinácti skupin a ubytovány v třinácti různých budovách od Pecínova po Broumy.

Hlavní pracovní náplní bylo sázení stromků, dále se například podílely na stavbě bažantnice pro Reinharda Heydricha či na výkopu ochranných protipožárních pásů. Dozor nad vězeňkyněmi vykonávali především místní četníci a hajní. Dle výpovědí pamětnic byly zdejší podmínky lepší než v samotném Ghettu Terezín. [1]

Po ukončení prací se komando vrátilo zpět do Ghetta Terezín. Na Křivoklátsku dnes není žádný pomník či pamětní deska připomínající toto pracovní nasazení.

Jan Kaňa, 2018

 

GPS souřadnice lokality:   (přesné souřadnice lokalit nejsou známy)

 


[1] PLACHÁ, Pavla - ZEMANOVÁ, Pavla: Terezínská pracovní komanda vnějšího nasazení. In: Terezínské studie a dokumenty 2001, s. 56-64.